U vodní nádrže Březová probíhá sanace skal. Provoz kyvadlově řídí semafor

Na silnici I/20 u vodní nádrže Březová na Karlovarsku aktuálně probíhá sanace skalních masivů na dvou úsecích o celkové délce cca 250 metrů, kde výška zářezu dosahuje až 15 metrů. Řidiči místem projedou kyvadlovým provozem řízeným semafory. Práce by měly být dokončeny v září 2023.

Foto: ŘSD

„V tomto skalním zářezu dochází k rozvětrávání povrchu hornin, následné erozi a zarůstání vegetací. Technické řešení stavby je koncipováno tak, aby byly zásahy do svahu efektivní a zvýšila se bezpečnost na přilehlé dopravní komunikaci,“ uvedla tisková mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Dana Zikešová. „Sanační práce na skalním svahu probíhají částečně horolezeckým způsobem a částečně strojní technikou. V rámci stavby se provádí odstranění vzrostlých náletových dřevin, očištění skalního svahu, odtěžení nestabilních částí a bloků. Hlavním ochranným prvkem jsou kotvené ocelové sítě, které překrývají rizikový svah,“ doplnila. Celkově se jedná o plochu přibližně 2 000 m2.

Zhotovitelem sanace skalních masivů v hodnotě téměř 3 mil. Kč bez DPH je společnost VERTICO s.r.o.

Foto: ŘSD