Výstava Weiße Rose – Bílá růže přibližuje osudy sourozenců Schollových

V prostorách kolonády Solného a Lučního pramene byla  nainstalována výstava s názvem Weiße Rose – Bílá růže. Expozice, kterou zájemci mohou zhlédnout až do konce lázeňské sezóny,  představuje návštěvníkům osudy německých sourozenců Schollových, jejich přátel a pomocníků, kteří bojovali nenásilnou formou  proti nacistickému režimu. Jednotlivé panely vyprávějí o akcích odbojové skupiny, jejich motivaci a také o smutném konci statečných studentů. V letošním roce si svět připomněl již 80 let od popravy šesti členů Bílé růže.

Foto: Archiv společnosti Antikomplex , která výstavu zapůjčila

„Výstava představíujenávštěvníkům odbojovou skupinu Weiße Rose  – Bílou růži, která byla složena především ze studentů mnichovské univerzity,“ sdělil ředitel františkolázeňského muzea Aleš Česal. Studenty původně spojovala společná záliba ve sportu, turistice i umění, ale také se shodovali v odporu k nacistickému režimu. Jejich odbojové akce byly nenásilné, spočívaly především v šíření letáků odsuzujících nacismus a směřování ke křesťanské víře,“ uvedl s tím, že na dvaatřiceti rollupech jsou informace o jejich jednotlivých odbojových akcích proti nacistickému režimu, motivaci studentů i jejich smutnému konci.

O osudu skupiny rozhodlo rozhození protinacistických letáků, které z oken mnichovské univerzity shodila Sophie Schollová. O dva dny později byla zatčena a spolu s ní byl zatčen i její bratr, ještě téhož dne byli oba popraveni. Další čtyři studenty čekal stejný osud o měsíc později.

O skupině bílá růže byl v roce 2005 také natočen film  názvem Poslední dny Sophie Schollové. Režie se ujal Marc Rothemund. Snímek, který byl kladně přijat odbornou veřejností, získal i několik mezinárodních ocenění. Byl také nominován na Oscara za nejlepší cizojazyčný film.