Při dopravně bezpečnostní akci zkontrolovali policisté téměř 1500 vozidel

Při dopravně bezpečnostních akcích na začátku letních prázdnin policisté v Karlovarském kraji zkontrolovali téměř 1500 vozidel. Zjištěno bylo 354 přestupků, z nichž 20 oznámili policisté příslušnému správnímu orgánu, z toho 334 vyřešili uložením pokuty příkazem na místě. Dopravně bezpečnostní akce budou i nadále probíhat během celého léta.

Foto: Policie ČR

„Nejčastěji zjištěným přestupkem bylo překročení stanovené rychlosti, celkem ve 118 případech. Druhým nejčastěji zjištěným přestupkem byl nevyhovující technický stav, a to celkem v 70 případech. Čtyři řidiči řídili svá vozidla pod vlivem návykových látek či alkoholu,“ uvedl policejní mluvčí Jan Bílek.

Policisté v rámci akcí kontrolovali také dodržování ostatních obecně platných ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. „Dále se policejní hlídky zaměřily na pátrání po odcizených motorových vozidlech, hledaných osobách, věcech a věnovaly pozornost také prověrce přepravovaných osob a kontrole zavazadlových prostor,“  sdělil mluvčí.

Foto: Policie ČR

Skončil školní rok a začaly letní prázdniny, tedy doba častého cestování a dovolených. „I v letošním roce se policisté z Krajského ředitelství policie Karlovarského zapojili do dopravně bezpečnostních či preventivních akcí, jejichž cílem je zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, a co v nejvyšší míře snížit rizika vzniku dopravních nehod a jejich následků. Dále také upozornit řidiče na to, aby byli při svých cestách maximálně opatrní a ohleduplní. Policisté se zaměřují především na kontrolu dodržování povolené rychlosti a způsobu jízdy, technický stav motorových vozidel či telefonování během jízdy. Samozřejmostí je kontrola celé osádky vozidla, zda jsou během své jízdy řádně připoutáni bezpečnostním pásem. Dále se policisté zaměřují na používání zádržných systému a na celkové dodržování dalších obecných platných ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích,“ informoval Jan Bílek s tím, že v období letních prázdnin musíme také počítat s častějším pohybem dětí u pozemních komunikací. Právě začátek letních prázdnin je jedním z nejrizikovějších období, jelikož se předpokládá zvýšená hustota dopravy. Kontroly ale nebudou zaměřené pouze na řidiče motorových vozidel, ale také na nejzranitelnější skupiny v silničním provozu, jako jsou například chodci nebo cyklisté.