Loňskou úmrtnost ovlivnilo doznívání pandemie a vlna respiračních onemocnění koncem roku

V roce 2022 zemřelo v Česku celkem 120 219 obyvatel, což bylo nejméně za období výskytu epidemie covid-19.  Nejčastější příčinou smrti byla ischemická chronická choroba srdeční, následovala srdeční selhání a cévní nemoci mozku.

Ilustrační foto Pixabay

Pořadí nejčetnějších příčin úmrtí bylo pro muže a ženy již od druhého místa odlišné. „U mužů hrál loni covid-19 stále významnou roli, protože se stal po chronické ischemické chorobě srdeční jejich druhou nejčastější příčinou smrti. Jeho důsledkem zemřelo téměř 3,3 tisíce mužů, oproti tomu u žen byl až šestou nejčetnější příčinou s necelými 2,8 tisíci úmrtí,“ uvádí Magdaléna Baštecká z oddělení demografické statistiky ČSÚ.

„Sezónnost počtu zemřelých se v roce 2022 více soustředila do prosince s 12,2 tisíci zemřelými, což byla jedna desetina ročního úhrnu, přičemž průměr let 2015–2019 dosáhl necelých 9 %. Zásadní vliv na to měla chřipková a jiná virová respirační onemocnění, jejichž výskyt v minulých dvou zimních sezonách potlačila proticovidová opatření,“ říká Markéta Šafusová z oddělení demografické statistiky ČSÚ.

Zdroj: ČSÚ