V chebské nemocnici dojde k omezení provozu některých oddělení

V průběhu letních měsíců dojde v chebské nemocnici k omezení provozu některých oddělení. Omezení budou obdobná jako v minulých letech, jsou dána hlavně technickými úpravami a malováním, které nemocnice zároveň využije pro částečné čerpání dovolených přetíženého personálu. Personál z Karlových Varů bude v době uzávěr i letních prázdnin vypomáhat v Chebu nebo v Sokolově.

Z Karlových Varů budeme v době těchto uzávěr i letních prázdnin vypomáhat dle možností přímo v Chebu či Sokolově.

Omezení provozu:

Gynekologicko-porodnické oddělení:  od 7. července od 12:00 hod. – 24. července do 7:00 hod. Uzávěra lůžkového oddělení včetně ambulance. Příjem rodiček na porodní sál končí 4. července v 6 hodin ráno. Plánované malé výkony do 4. července. Plánované sekce naposled 4. července. Ambulantní a konziliární vyšetření v plném rozsahu budeme provádět do 7. července do 12 hodin.

Dětské oddělení: od 7. července od 18:00 hodin. – 24. července do 7:00 hodin. Uzávěra lůžkového oddělení včetně ambulance a LSPP.

Chirurgické oddělení: od 4. července od 15:30 hodin. – 24. července do 7:00 hodin – uzavřeno lůžkové oddělení Ambulantní provoz zajištěn od PO – NE v čase – 7:00 – 19:00 hodin

ORL: od 7. července od 15:00 hodin – 31. července do 7:00 hodin.  Uzávěra lůžkového oddělení včetně ambulance