Strážníci nabízejí majitelům jízdních kol registraci do informačního systému

Již v minulosti Městská policie Františkovy Lázně nabídla a stále nabízí majitelům jízdních kol možnost jejich zaregistrování do informačního systému městské policie. Cílem této evidence je maximálně pomoci občanům s ochranou jejich majetku a snížit počet krádeží. V případě, že dojde ke ztrátě, pomůže tato evidence zlepšit pátrání po odcizených kolech.

Ilustrační foto Pixabay

Nyní je spuštěn systém identifikace a ochrany majetku, který je zaváděn v České republice a dosáhne plného provozu v letošním roce. Zároveň bude rozšiřován do dalších států Evropy, aby došlo k jeho plošnému propojení.

Systém je založen na značení předmětů (jízdních kol, motocyklů, automobilů, předmětů v domácnostech a kancelářích) kovovými mikrotečkami, opatřenými unikátními kódy s následnou registrací v centrálním registru. Registrace předmětů a udržování údajů je po celou dobu životnosti značených předmětů zdarma.

V případě zájmu se zájemci mohou obrátit na Městskou policii Františkovy Lázně.

Zdroj: MPFL