Ve čtvrtek v Německu slaví Boží tělo. V tento den budou obchody zavřené

Ve čtvrtek v Německu slaví Boží tělo, které je významným křesťanským svátkem, oslavuje krev a tělo Krista. Je pohyblivým svátkem a letos připadá na čtvrtek 8. června. V tento den budou obchody zavřené. Týká se, Bavorska, Hesenska, Bádensko-Württemberska, Severní Porýní-Vestfálska, Porýní-Falcka, Sárska, Saska a Duryňska pouze podle vyhlášek obcí.

Boží tělo se slaví pravidelně 60 dní po Velikonoční neděli. Někdy se mu také říká Slavnost Těla a Krve Páně.