Výtěžek z hospicového blešáku pomůže Hospici Sv. Jiří

Hospic Sv. Jiří, který se stará o nevyléčitelně nemocné dospělé a děti v domácím prostředí na území téměř celého Karlovarského kraje, pořádá v sobotu 10. června od 9 do 12 hodin na adrese Karlova 17 v Chebu hospicový blešák.

 „Hospicový blešák je jednou z několika benefičních akcí, které Hospic Sv. Jiří pořádá a financuje tak provoz svých služeb“, vysvětlila ředitelka Alena Votavová. Financování služeb Hospice Sv. Jiří je vícezdrojové, aby mohl poskytovat služby mobilního hospice, půjčovny, poradenství a svépomocné skupiny, potřebuje zajistit finance z několika zdrojů a příjem z benefičních akcí je jedním z nich.

 Na blešáku si můžete pořídit oblečení, boty, klobouky, šperky nebo hračky. Cena je dobrovolná, každý může přispět dle svých možností. Kromě benefičního rozměru má akce též osvětový charakter, kdy se chce hospic připomenout a neustále rozvíjet povědomí o svých službách.

 A proč se akce koná na adrese Karlova 17 v Chebu? „Na adrese Karlova 17 máme 3 prostory, kde provozujeme půjčovnu zdravotních a kompenzačních pomůcek, konají se zde svépomocné skupiny pro pozůstalé dospělé, děti a svépomocné skupiny pro pečující a také se zde schází tým hospice na pravidelných poradách“, přiblížila sociální pracovnice Mgr. Soňa Škvareninová.

Hospic Sv. Jiří