Chebská Hradební ulice bude jednosměrná

Na základě několika podnětů provedl chebský odbor komunálního hospodářství místní šetření v ulici Hradební, kde vznikl požadavek občanů města na její zjednosměrnění od ulice Dlouhá po městskou knihovnu. Tento návrh byl následně projednán s Dopravním inspektorátem Policie České republiky v Chebu, přičemž tento s návrhem souhlasil.

Foto: Město Cheb

Následně byla podána žádost na odbor stavební a životního prostředí o stanovení nové místní úpravy provozu, která již nabyla účinnosti. V následujících týdnech tedy dojde k výměně dopravního značení a změně dopravního režimu, kdy se tento úsek ulice zjednosměrní. Žádáme proto občany, aby věnovali pozornost dopravnímu značení a vyvarovali se tak přestupkům a zbytečným pokutám.

Zdroj: Město Cheb