Celorepublikové cvičení prověří znalosti a dovednosti záchranářů

Metodické cvičení všech zdravotnických záchranných služeb z celé republiky se uskuteční ve dnech 2. až 4. června v Karlovarském kraji. Akce nazvaná ´Karlovarská  P155´ přivítá 14 výjezdových skupin záchranářů a prověří jejich znalosti a dovednosti v různých  disciplínách. Organizace osmého ročníku tohoto celorepublikového putovního cvičení se v letošním roce ujala Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje a akce proběhne  pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje, města Karlovy Vary a Asociace zdravotnických  záchranných služeb České republiky.

Ilustrační foto

Atraktivní lokality na Karlovarsku a Sokolovsku přivítají o prvním červnovém víkendu  14 tříčlenných skupin záchranářů ze všech krajů. Ti se sjedou, aby společně cvičili situaci spojenou  s hromadným postižením osob a sedm dalších dílčích úkolů, které prověří jejich schopnosti.

„Nejedná se ovšem o soutěž, ale o společné cvičení záchranářů spojené s výměnou zkušeností na poli přednemocniční neodkladné péče,“ řekl ředitel karlovarské záchranky Jiří Smetana.

Páteční program bude zahájen mimořádnou událostí, při níž dojde k různě závažným zraněním několika desítek osob. Do tohoto cvičení budou kromě záchranářů a operátorek zdravotnického operačního střediska zapojeny také všechny ostatní složky IZS,  včetně Městské policie Karlovy Vary. Spolupracovat bude nejen Letecká záchranná služba Plzeň, ale také zdravotnická zařízení v kraji spolu s Fakultní nemocnicí Plzeň. Pro všechny z nich půjde především o nácvik komunikace a týmové spolupráce.

V sobotu se výjezdové skupiny vydají ve dvojicích na trasu čítající sedm zdravotnických úloh. „Půjde o zajímavé různorodé modelové  situace, které prověří profesní připravenost členů nelékařských výjezdových skupin při řešení celé škály zdravotních obtíží. Při nasimulovaných situacích budou podle předem připravených scénářů autenticitu dokreslovat namaskovaní figuranti. Mělo by jít o případy nestandardní nebo méně časté, případně o ty rutinní, které však záchranáře čekají v ne úplně běžném prostředí,“ popsala pestrost programu záchranářského cvičení jeho hlavní organizátorka, vedoucí Vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS KVK Nikola Brizgalová. Jednotlivé výjezdové skupiny budou tříčlenné, přičemž každou úlohu plní pouze dva členové a třetí je v roli pasivního pozorovatele, který po ukončení úkolu podá svým kolegům bezprostřední zpětnou vazbu.

Na pozicích se členové výjezdové skupiny pravidelně střídají. „Garanty jednotlivých úloh po metodické a odborné stránce jsou naši zdravotničtí záchranáři, kteří rovněž podají po dokončení úlohy cvičícím záchranářům zpětnou vazbu. Zároveň s nimi proberou možnosti jiných řešení situace, případně je seznámí s doporučenými postupy. Na závěr celého cvičení v průběhu nedělního dopoledne proběhne společné vyhodnocení všech odborných úloh s výměnou poznatků a zkušeností,“ doplnila Nikola Brizgalová. Kromě sedmi hlavních úloh čeká záchranáře ještě stejný počet doplňkových tzv. mini úloh, které mají za úkol záchranářům z celé republiky ukázat pozoruhodnosti, zajímavosti a krásy Karlovarského kraje.

Některá stanoviště se záchranářskými úkoly budou veřejnosti přístupná, zbylé úlohy se odehrají v uzavřených prostorách či lokalitách s omezeným přístupem. „Na Mlýnskou kolonádu a do obchodního centra Varyáda bychom v sobotu rádi pozvali širokou veřejnost, aby se blíže seznámila s činností zdravotnických záchranářů. Cvičící záchranáře bude dále možné zahlédnout u Svatošských skal, kde je ovšem přístupnost úlohy dosti omezena prostorem, dále v Lokti u hradu nebo v Chodově u KASSu, kde ovšem nebude k vidění samotné plnění zdravotnických úloh.

Sokolovský Synthomer a. s. a Vývojové centrum BMW nedaleko Vřesové na Sokolovsku jsou naopak místa pro veřejnost zcela nepřístupná,“ dodal ředitel Smetana. V okolí jednotlivých lokalit bude především v sobotu zvýšený počet projíždějících sanitek se zapnutým světelným i zvukovým znamením, na vytipovaných místech proto budou dobrovolníci k zajištění bezproblémového průjezdu. Totéž platí pro páteční večer, kdy cvičení mimořádné události s hromadným postižením osob zcela uzavře pro veřejnost karlovarské Divadelní náměstí včetně omezení linek autobusů MHD.

V neděli po poledni bude akce zakončena slavnostní spanilou jízdou všech 14 vozidel rychlé zdravotnické pomoci za doprovodu PČR z Březové u Karlových Varů, centrem města Karlovy Vary, ulicí Plzeňská, Západní, Bezručova až na silnici R6 ve směru na Prahu.

Prvních pět ročníků metodického cvičení P155 (tehdy ještě Pražská 155) proběhlo v Praze a poté se stalo putovním. Po Libereckém a Jihomoravském kraji a pandemické pauze se pořadatelství letošního osmého ročníku ujala Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje. To by samozřejmě nebylo možné bez podpory partnerů a sponzorů, kteří poskytli finanční nebo materiální pomoc. Velké poděkování patří nejen těmto partnerům a sponzorům, ale také dobrovolníkům, kteří se podílejí na organizaci celé akce.

Zdroj: ZZS