Inspektoři uzavřeli sokolovské bistro

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) provedla úřední kontrolu v provozovně společného stravování Bistro v tržnici, Rooseweltova 2019, Sokolov. Inspektoři uvnitř provozovny zjistili zanedbání řádné hygienické praxe včetně absence tekoucí teplé vody či zašlých nečistot a zbytků pokrmů na podlaze. S ohledem na tato zjištění byl kontrolované osobě uložen úplný zákaz užívání prostor.

Zdroj: SZPI

Inspektoři SZPI zjistili, že provozovně není zajištěn přístup k tekoucí teplé vodě, ačkoliv se v prostoru kuchyně nacházejí dvě umyvadla. Jedno bylo určeno k mytí rukou, ale nebylo připojeno k přívodu vody. Další sloužilo k mytí nádobí a náčiní, avšak vinou nefunkčního průtokového ohřívače vody tekla pouze studená voda.

Zdroj: SZPI

V kuchyňce a u obslužné části s vitrínou byl zjištěn dlouhodobě zanedbaný úklid včetně špinavých podlah, na kterých se nacházely ulpělé a zašlé nečistoty či zaschlé zbytky pokrmů a mastnoty. Znečištěná a poškozená korozí byla i prosklená chladicí vitrína na potraviny. S ohledem na zjištěné nedostatky nebylo možné zajistit odpovídající hygienickou praxi a ochranu před kontaminací potravin.

Zdroj: SZPI