Myšlenkou německo-českého uměleckého projektu  Spojení – Verbindung  je zapojení lidí nejen do rozhovorů

Myšlenkou německo-českého uměleckého projektu  Spojení – Verbindung  je zapojení lidí nejen do rozhovorů. Stejný název nese i výstava renomovaného umělce Václava Fialy z Klatov, jejíž součásti se stala také obec Pomezí nad Ohří. Vernisáž výstavy skulptury „Kaple spěchajícího chodce“, která se nachází v obci vlevo od kostela, proběhne ve středu 10. května v 15.00 hodin.

Další díla Václava Fialy, která jsou součásti projektu jsou vystavena  v Selbu Rosenthal-Theater, v Aši u vstupu do parku Kaplanka, v Hohenbergu na hradním náměstí, v Rehau u nádraží a ve Skalné pod hradem.

Václav Fiala uvedl, že vystavovaná socha Kaple pro spěchajícího chodce v Pomezí nad Ohří patří do série soch, které nazývá sochy-stavby. Socha by správně měla stát na chodníku lidem v cestě tak, aby mohli nebo museli mezi jejími stěnami projít. Vnitřní prostor je vytvořen ze dvou segmentů, které tělo člověka obejmou. Jaký to je pocit to musí posoudit každý sám. Uvnitř se změní akustika, oči se obrátí k obloze. a to je ta chvíle zastavení v denní spěchu.