Asijskou restauraci Danly v Chebu museli inspektoři zavřít

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) provedla úřední kontrolu v asijské a vietnamské restauraci Danly, Svatý Kříž 290, Cheb. Naši inspektoři uvnitř provozovny zjistili množství hygienických prohřešků včetně zanedbaného úklidu, znečištěných zařízení pro přípravu a úchovu potravin a pokrmů či nedostatečného zabezpečení proti škůdcům. Vzhledem k absenci řádné hygienické praxe byl kontrolované osobě uložen úplný zákaz užívání prostor.

Foto: Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Jak sdělili inspektoři SZPI na svých stránkách, zjistili napříč provozovnou výrazně zanedbaný úklid. Nečistoty se nacházely na podlahách v kuchyni i ve skladových prostorách. V kuchyni se naši inspektoři setkali také se znečištěnými stěnami a různými povrchy. Hygienickým standardům neodpovídal ani stav digestoří, sporáku či špalku na maso. Nečistoty ulpívaly také na chladicích a mrazicích zařízeních. Na vnitřních stěnách těchto zařízení se navíc tvořila námraza, což je patrné i z pořízené fotodokumentace.

Foto: Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Inspektoři SZPI uvedli, že v provozovně docházelo k nevhodnému skladování surovin na přípravu pokrmů (masa, potravin, polotovarů), které se tak mohly vzájemně negativně ovlivňovat. Například k rozmrazování masa v době kontroly docházelo ve dřezu v blízkosti čistícího prostředku a rozpadající se drátěnky – tedy předmětů nesouvisejících s přípravou pokrmů.

Foto: Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Mezi další nedostatky patřilo například nedostatečné zabezpečení provozovny proti vnikání škůdců či chybějící čisticí prostředky pro hygienickou očistu rukou. V čistotě nebyly udržovány ani venkovní prostory u popelnice a nádob na olej.

Foto: Státní zemědělská a potravinářská inspekce