Tip na výlet: Kousek za hranicemi leží unikátní církevní stavba

Kostel Nejsvětější Trojice Kappl je jednou z nejunikátnějších církevních staveb v Německu, stojí v sedlovém území mezi Glasbergem a Dietzenbergem ve Waldsassenské čtvrti Kappl. Nachází se jen 12 kilometrů od Chebu.

V barokní ústřední budově postavené v letech 1685–1689 podle plánů Georga Dientzenhofera je božská trojice reprezentována jako architektonický symbol. Ve všech složkách dominuje číslo tři. Na vnější straně je myšlenka Trojice symbolizována třemi věžemi a třemi věžičkami s cibulovými kopulemi.

Myšlenka Trojice se objevuje také v zařízení kostela. Vnitřek tvoří tři kuželosečky, které jsou uspořádány kolem pomyslného rovnostranného trojúhelníku. Tři polokoule se klenou nad třemi oltáři a tři sloupy stojí ve třech rozích půdorysu. Tři nástropní malby vytvořil Oskar Martin-Amorbach v letech 1934–1940 v napodobeném barokním stylu poté, co původní barokní fresky zničil požár v roce 1880. Obrazy zobrazují Boha Otce, Boha Syna a tělesné a duchovní skutky milosrdenství.

Pro návštěvníky je kostel otevřen denně do setmění. Pravidelně se zda konají i bohoslužby

VID