Celkem 4 z 5 kontrolovaných internetových prodejců vloni porušili zákon

Česká obchodní inspekce v průběhu minulého roku uskutečnila 1 064 kontrol zaměřených na internetové obchody. Porušení právních předpisů zjistila v 839 případech, což je téměř 80 %. Nejedná se o obraz trhu, kontrol ČOI jsou převážně cílené na internetové prodejce, na které je větší množství podání spotřebitelů, nebo kde v minulosti byly odhaleny problémy.

Ilustrační foto Pixabay

Obchodníci nejvíce nedodržovali povinnost řádně informovat spotřebitele o možnostech reklamace, dále pak někteří uváděli nepravdivé informace o výrobku nebo o sobě, což tedy znamená, že vůči spotřebiteli použili nekalou obchodní praktiku.

Česká obchodní inspekce v období od 3. ledna do 30. prosince 2022 provedla 1 064 kontrol, při kterých ověřovala dodržování povinností stanovených zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a dalších právních předpisů. Porušení právních předpisů zjistila celkem v 839 případech (78,9 %).

Inspektorát Počet kontrol Kontroly se zjištěním Zjištění v %  
 
Středočeský a Hl. město Praha 109 91 83,5%  
Jihočeský a Vysočina 66 61 92,4%  
Plzeňský a Karlovarský 211 141 66,8%  
Ústecký a Liberecký 124 87 70,2%  
Královéhradecký a Pardubický 112 91 81,3%  
Jihomoravský a Zlínský 210 163 77,6%  
Olomoucký a Moravskoslezský 232 205 88,4%  
Celkem 1 064 839 78,9%  

Zjištěné nedostatky

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, byl ve sledovaném období porušen celkem v 1 815 případech. Konkrétně se jednalo:

ve 464 případech prodávající neinformoval spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (reklamace), společně s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit (§ 13)

ve 383 případech bylo zjištěno klamavé konání prodávajícího vůči spotřebiteli ve smyslu poskytování nepravdivých informací či informací uvádějících v omyl o výrobku, službě, ceně, servisu, prodávajícím, právech spotřebitele (§ 4 odst. 4 v návaznosti na § 5 odst. 1, 2, 3)

ve 309 případech bylo zjištěno klamavé opomenutí, neboť prodávající či poskytovatel služby opomenul spotřebiteli poskytnout podstatné informace o výrobku či službě, popřípadě informace zatajil nebo je poskytl nejasně, nejednoznačně či nesrozumitelně (§ 4 odst. 4 v návaznosti na § 5a odst. 1, 2)

ve 300 případech prodávající neinformoval žádným způsobem spotřebitele o subjektu mimosoudního narovnání spotřebitelských sporů – ADR (§ 14)

ve 106 případech obchodník nedodržel postup při uplatnění a řešení reklamací, zejména kdy tento postup prodávajícímu ukládá povinnost přijmout reklamaci a vystavit o tom písemné potvrzení a dále povinnost o reklamaci rozhodnout a vyřídit ji ve stanovené lhůtě (§ 19 odst. 1, 3)

Porušení dalších ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., bylo zjištěno v menším rozsahu.

Právní předpisy Evropské unie byly porušeny ve 195 případech. Jednalo se mimo jiné například o:

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/425 o osobních ochranných prostředcích (95 případů)

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků (61 případů)

V dalších 230 případech pak bylo prokázáno porušení ostatních právních předpisů, které jsou předmětem dozoru ČOI, mimo jiné například:

zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh (73 případů), nejčastěji § 8, stanovující povinnosti dovozce a § 9 stanovující povinnosti distributora před dodáním výrobků na trh

zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole, konkrétně § 10 odst. 2 tohoto zákona (43 případů), kdy kontrolovaná osoba nesplnila uložené povinnosti

Uložená opatření

Právní moci nabylo v roce 2022 celkem 863 pokut v rámci kontrol internetových prodejců a to v celkové výši 13 760 000 Kč.

Nejvyšší pravomocná pokuta, ve výši 750 000 Kč, byla uložena společnosti LUNZO s.r.o., která mimo jiné na svých stránkách www.lunzo.cz uváděla nepravdivé informace o spokojenosti uživatelů s nákupní galerií lunzo.cz., a tím se dopustila nekalé obchodní praktiky.

Výsledky kontrol za rok 2022 znovu potvrdily, že u internetové formy prodeje přetrvává porušování spotřebitelské legislativy. Nedostatky se objevují v poskytování kompletních a komplexních informací o prodávaných výrobcích. Je však potřeba doplnit, že v oblasti výkonu dozoru nad internetovým obchodováním je z převážné míry aplikována metoda vyhledávání a kontroly takových obchodů, které jeví známky podezření, že při jejich provozování dochází k porušování právních předpisů.

Česká obchodní inspekce, vzhledem ke zjištěným výsledkům a k nárůstu objemu internetového obchodování, bude v kontrolách v této oblasti pokračovat i v  roce 2023. Kontrola bude cílena rovněž na internetové obchody, které na základě zkušeností z předchozích období nebo z poznatků poskytnutých České obchodní inspekci spotřebitelskou veřejností, opakovaně porušují právní předpisy.

ČOI rozšířila v roce 2022 seznam rizikových webů na www.rizikove.cz o dalších 365 nových rizikových internetových adres (každý den o jednu doménu, některé z nich následně zanikly, případně byly zrušeny).

Fenoménem posledních měsíců jsou vznikající „nákupní galerie“, kde je vyžadována platba výhradně předem, zboží je odesláno zpravidla ze „třetích zemí“ a není znám faktický prodávající. ČOI registruje stížnosti na dodání zboží s velkou časovou prodlevou, případně nedodání zboží vůbec. Je-li dostupnost označena např. výrazem „skladem ihned k odeslání“, může to v praxi znamenat, že zboží se nachází v Číně a bude doručeno až za několik týdnů či měsíců. Řešení reklamací a/nebo vracení zboží může být pro spotřebitele obtížné. Před nákupem na těchto nákupních galeriích Česká obchodní inspekce varuje.

Evidujeme tyto „nákupní galerie“, na které si spotřebitelé stěžují:

https://www.coi.cz/pro-spotrebitele/rizikove-e-shopy/?search=galeri

Zdroj: ČOI