Náborové příspěvky pomáhají do kraje přilákat nové zdravotníky

Další nové lékaře, zdravotní sestřičky a ostatní zdravotnický personál se daří do našeho regionu získávat díky náborovým příspěvkům od Karlovarského kraje. Jen v uplynulém roce bylo uzavřeno na 23 smluv o poskytnutí podpory v celkové hodnotě 5,8 milionu korun.

Ilustrační foto Pixabay

Karlovarský kraj uděluje náborové příspěvky již od roku 2018. „V letech 2018 až 2022 bylo orgány kraje schváleno celkem 125 smluv o poskytnutí náborového příspěvku ve finančním objemu více než 35 milionu korun. Oproti minulým letům jsme však museli reagovat na fakt, že se s nedostatkem personálu potýkali i ostatní poskytovatelé zdravotní péče než jen nemocnice. Proto jsme rozsah příjemců rozšířili také na zaměstnance Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje a Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Lékaři na plný úvazek mohou získat až 400 tisíc korun, pokud se zaváží pracovat v nemocnici v regionu 3 roky. Nelékařský zdravotnický personál, jako jsou zdravotní sestry, fyzioterapeuti nebo například záchranáři či řidiči sanitek, pak dosáhnou až na 150 tisíc korun. S každým uchazečem potom kraj a příslušný poskytovatel zdravotní péče podepíší smlouvu, kterou je stvrzeno vyplácení příspěvku. „Ačkoliv jsme v souvislosti s loňským rokem hovořili o 23 uzavřených smlouvách, již teď mohu říci, že ještě na konci roku jsme obdrželi žádosti od dalších 31 zaměstnanců. Těm budeme schvalovat podporu po uplynutí jejich zkušební doby. Je tedy vidět, že je o tuto podporu ze strany zdravotníků zájem a my z toho máme velkou radost,“ dodal hejtman Petr Kulhánek.

Zdroj: KÚKK