Na D6 dojde k dopravnímu omezení

Na D6 dojde začátkem dubna k dopravnímu omezení. Opravovaný úsek v délce 6,9 kilometru začne přibližně 800 metrů před mimoúrovňovou křižovatkou Globus a končit bude asi 400 metrů za mimoúrovňovou křižovatkou Nové Sedlo ve směru staničení (směr Cheb).

Foto: ŘSD

„Hlavní náplní stavby je výměna vrchní asfaltové vrstvy, která bude provedena zejména z důvodu pravidelné údržby a prodloužení životnosti spodních vrstev konstrukce dálnice. V místech největšího poškození, kterými jsou zejména větve mimoúrovňové křižovatky Jenišov u Globusu, dojde i k výměně ložné vrstvy,“ uvedla tisková mluvčí ŘSD Dana Zikešová a tím, že stavba také řeší pročištění odvodnění dálnice, opravu dotčeného mostu, odstranění bezpečnostních rizik a změnu šířky jednotlivých jízdních pruhů, dle nových nařízení, kdy dojde k rozšíření zpevněné krajnice z důvodu bezpečnějšího odstavení vozidla u svodidel.

Zhotovitelem opravy s předpokládanou cenou 119,85 mil. Kč bez je společnost Silnice Group a. s., která má na realizaci stavby celkem 8 týdnů.