Zemřel prof. Dr. Herbert Braun, který přispěl k prohlubování vztahů mezi Němci a Čechy

Smutnou zprávu zveřejnil mluvčí ašské radnice Milan Vrbata. V pátek 13. ledna 2023 zemřel ve věku nedožitých 88 let prof. Dr. Herbert Braun, čestný občan města Aše, oceněný za zásadní přínos k prohlubování česko – německého usmíření.

Foto: Archiv města Aš

Milan Vrbata připomenul událost udělení čestného občanství v roce 2016, které převzal prof. Dr. Herbert Braun  ve vitrážové síni muzea na Poštovním náměstí v Aši.  Před zhruba sedmdesátkou hostů zde byla udělena čestná občanství dvěma Němcům. Jedním z nich byl jednaosmdesátiletý profesor Dr. Herbert Braun, oceněný za zásadní přínos k prohlubování česko – německého usmíření, za překonávání bariér mezi současnými a vysídlenými obyvateli města Aš a obce Vernéřov a za spolupráci na společných projektech.

Foto: Archiv města Aš

* Prof. Dr. Herbert Braun (ročník 1935) – předseda spolku Heimatverein Wernersreuth e.V. se sídlem v Marktbreitu. Profesor Braun je osobností, která změnila nepřátelské vnímání některých svých spolustraníků a bývalých obyvatel obce Vernéřov. Jeho trpělivý a přátelský přístup dovedl Heimatverein Wernersreuth e.V. v roce 2001 k podpisu kmotrovské smlouvy s městem Aš, ve které se někdejší obyvatelé zříkají nároků z minulosti a zavazují se společně pečovat o rozvoj obce Vernéřov. Tato smlouva byla ve své době natolik výjimečná, že si její kopii odvezl nový velvyslanec ČR v SRN, jako ukázku skvělého příkladu nových vztahů. Vernéřovský spolek, společně s městem Aš, přeměnil bývalý vernéřovský hřbitov na pietní místo, každoročně se ve Vernéřově schází s místními u příležitostí Vernéřovského posvícení. Město Aš v roce 2013 uzavřelo partnerskou smlouvu s městem Marktbreit, které se po válce stalo „kmotrovským“ městem vysídlených obyvatel Vernéřova. V tomto městě se členové spolku každoročně scházejí při letních slavnostech. Řadu let se slavností účastní také představitelé města Aš a současní obyvatelé Vernéřova.

*Zdroj: Město Aš