Pozměnění registrační značky. Za tento přestupek hrozí zákaz řízení

Policisté ze Speciálního oddělení dohledu v minulém týdnu v rámci výkonu služby prováděli kontroly vozidel. Jedno z kontrolovaných vozidel je však velmi zaujalo registrační značkou.

Foto: Policie ČR

Podle vrchní komisařky Policejního prezidia Hany Rubášové se policisté zaměřili na přední registrační značku, která  byla zjevně poškozena a upravena. Po dalším zkoumání policisté zjistili, že majitel vozidla vyřešil ztrátu registrační značky tím, že si z cizí nalezené registrační značky – pomocí přelepení jinými čísly, vyrobil novou. Za tento přestupek mu hrozí ve správním řízení sankce 5 až 10 tisíc korun, a dále 6- 12 měsíců zákaz řízení. Přestupek nelze řešit v příkazním řízení na místě.

„Řidič je podezřelý ze spáchání  přestupku dle §125c odst. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 361/2000 Sb., zákona o silničním provozu, neboť řidič řídil vozidlo, jehož tabulka registrační značky je zakryta, nečitelná nebo upravena anebo umístěna tak, že je znemožněna nebo podstatně ztížena její čitelnost,“ doplnila Hana Rubášová.

Za tento přestupek mu hrozí ve správním řízení sankce 5 – 10 tisíc Kč, a dále 6- 12 měsíců zákaz řízení. Přestupek nelze řešit v příkazním řízení na místě.

„Řidiči byla na místě odňata pozměněná registrační značka podle ustanovení § 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, neboť jde o věc důležitou pro řízení o přestupku, a bude zaslána společně se spisem na příslušný správní orgán.