Inspektoři zakázali hračku v podobě mluvícího papouška

Česká obchodní inspekce zjistila (ČOI), že tuzemském trhu je výrobek, který představuje vážné environmentáln riziko. Jde o hračku na baterie „Mluvící papoušek“, značka Kids World, číslo modelu HL 505 HR, u které bylo zjištěno několikanásobné překročení maximálního limitu olova.

Foto: ČOI

„Česká obchodní inspekce zjistila na vnitřním trhu hračku na baterie, která může být pro životní prostředí nebezpečná,“ uvedl tiskový mluvčí ČOI Mgr. Jiří Fröhlich s tím, že se jedná o dva textilní papoušky sedící na plastovém stojánku. Hračka vydává zvukové efekty, je napájena bateriemi AA 3 x 1,5 V a opatřena stanoveným označením CE. Hračka není vhodná pro děti do 3 let.

Foto: ČOI

„Zkoušky provedené akreditovanou laboratoří potvrdily významnou neshodu s požadavky nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (směrnice 2011/65/EU – RoHS). Na pájeném spoji uvnitř hračky bylo zjištěno mnohonásobné překročení obsahu olova až na hodnotu 44,5 % oproti povolené limitní hodnotě 0,1 % a kadmia až na hodnotu 0,0225 % oproti povolené limitní hodnotě 0,01 %. Nedodržení požadavků platné legislativy představuje vážné environmentální riziko kvůli možnému znečištění životního prostředí,“ informoval mluvčí.

Česká obchodní inspekce uložila dovozci ochranné opatření (dle ust. § 18a odst. 3 a 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky), kterým je zákaz uvádění na trh a stažení výše jmenovaného výrobku z trhu nebo z oběhu. Výrobek byl nahlášen kontaktnímu bodu na Ministerstva průmyslu a obchodu a informace o něm byly zveřejněny v systému Safety Gate.

Informace o výrobku:

Hračka na baterie „Mluvící papoušek“

Značka: Kids World

Číslo modelu: HL 505 HR

Sériové /výrobní číslo: 5468-002

EAN: 859194717121

Výrobce: Promax International (HK)Limited Flat L2 Block 2, 3rd Floor, Golden Dragon Industrial Centre, 162-170 Tai Lin Pai Road, Kwai Chung N.T. Hong Kong

Dovozce: TV PRODUCTS CZ s.r.o., Rybná 669/4, 11000 Praha 1, Česká republika

Původ výrobku: Čína, Hong Kong