Soutěž prezentací s názvem Poznejte magická místa Karlovarského kraje zná své vítěze

Soutěž prezentací s názvem Poznejte magická místa Karlovarského kraje UNESCO žáků Základní školy ve Skalné v rámci projektu Karlovarského kraje a Geofyzikálního ústavu AVČR „Příprava 3D animace Západočeského lázeňského trojúhelníku“ má své výsledky. Z devíti účastníků soutěže bylo komisí složenou z učitelů školy a pracovníků Geofyzikálního ústavu uděleno pět cen ve formě poukázek na nákup komponentů v internetovém obchodu Alza v celkové hodnotě 6 400 korun.

Foto: Milan Brož

V předložených prezentacích ve formátu pptx předvedly děti originální pohledy na lokality Karlovarského kraje jednak z čerpání zdrojů z veřejného prostoru, ale taky i ze svých zážitků při exkurzích v rámci své účasti v projektu Geofyzikálního centra své školy v minulých třech letech.

Foto: Milan Brož

Náplní prezentace bylo zejména upozornit na výjimečnosti, které charakterizují tři města západočeského lázeňského trojúhelníku, jež spolu s dalšími osmi lázeňskými městy v Evropě jsou zapsána do seznamu kulturních památek UNESCO jako Slavné lázně Evropy. Dětský pohled nás zavádí nejen k poznání přírody v okolí lázní, ale i na zajímavá místa pro turistické výlety.

Foto: Milan Brož

Na prezentacích se ukázaly znalosti žáků, které získali při odborných exkurzích během minulého projektu Geofyzikálního centra a budou je dále využívat i při své průvodcovské činnosti v Geofyzikálním muzeu ve Skalné. Vítězné práce budou umístěny na weby školy a města Skalná. Dále budou prezentace po případném doplnění předvedeny v dubnu 2023 na Dnech Země v Geofyzikálním ústavu a následně i na tradiční Geofyzikální konferenci, která bude v říjnu 2023 uspořádána městem Skalná.

Foto: Milan Brož

Díky projektům Geofyzikálního ústavu, města Skalná a Karlovarského kraje umí žáci základní školy nejen sledovat seismické zemětřesné roje a světová zemětřesení, ale i měřit seismické účinky přírodních zdrojů, těžebních odpalů i průmyslových vibrací. Jako učebna jim slouží unikátní západočeská přírodní laboratoř, kde poznávají geologii, hydrogeologii, lázeňství i těžbu surovin. V novém tříletém projektu „Geofyzikálních dovedností“, který navazuje na Geofyzikální centrum, už nejde jen o sledování těchto vlastností přírodních jevů, ale i o poznání jejich vzájemných souvislostí a o konstrukci nových seismických aparatur.

Cílem tohoto projektu je seznámení dětí i jejich rodičů, laické i odborné veřejnosti s unikátními přírodními a hydrologickými charakteristikami lokalit, které se nacházejí v seismicky aktivní oblasti západočeských zemětřesných rojů, které mají obdobný charakter jako zemětřesení na Islandu. Jako speciální zadání tohoto projektu Geofyzikálních dovedností bylo právě i vytipování magických míst Karlovarského kraje.

Milan Brož