Exkurze skalenských školáků směřovala k podzemním zásobníkům plynu a do muzea

Kde máme schovaný plyn se dozvěděli žáci centra  „Geofyzikálních dovedností“  základní školy ve Skalné.  Jejich odborná exkurze tentokrát směřovala k Podzemnímu zásobníku plynu u  Příbrami a na návštěvu Hornického muzea.

Foto: Archiv organizátorů

Uskladnění plynu je zde zcela unikátní  neboť je v hloubce 1000 metrů v žulovém masivu  nedaleko bývalých uranových dolů je nejen pro mladé geofyziky novinkou.

V podzemí je vyrubaná  kaverna  o objemu 620 tisíc krychlových metrů a jelikož je díky přirozené horninové zátce dané hloubkou uložení, plyn možné natlakovat až na 11 Mpa tak objem plynu je ještě víc jak  100 větší.

Foto: Archiv organizátorů

Pro nové geofyzikální  odborníky bylo zajímavé to, že stabilita tohoto podzemního díla se hlídá vysoce citlivou seismickou sítí se stejnými parametry jako je západočeská seismická síť WEBNET.  Na této síti se nejen zaznamenávají lokální podzemní  mikrozeměřesení, které jsou způsobovány dynamickým zatěžováním horninového masivu při pulzaci tlaku v zásobníku ale i zemětřesné roje ze západních Čech.

Foto: Archiv organizátorů

Historii stříbrných dolů na Příbrami, které dosáhly už v době před více než 100 lety hloubky 1000 m poznali  žáci u unikátního parního těžního stroje, který na jednom laně spustil do této hloubky i Císaře Josefa, neboť to v té době byly nejhlubší doly nejen v Rakousko – Uhersku ale i v Evropě.

Milan Brož