Tip na neděli: Vydejte se za zimními houbami

Tip na neděli: Exkurze, která se uskuteční v neděli 6. listopadu v 9.30 hodin, bude zaměřená na zimní houby přírodní rezervace Diana, zejména na dřevní houby. Organizátoři upozorňují, že sběr hub není možný z důvodů ochranných podmínek přírodní rezervace Diana. Doba trvání exkurze cca tři hodiny.

Ilustrační foto Pixabay

Za zimními houbami do PR Diana

Místo: Sraz v 9:30 u kapličky na Dianě (49°37´52″N, 12°35´45″E).

Doprava tam a zpět: individuální.

Trasa: Diana – přírodní rezervace Diana a zpět (doba trvání exkurze cca 3 hodiny). Území leží v chráněné krajinné oblasti Český les

Náplň: Exkurze zaměřená na zimní houby přírodní rezervace Diana, zejména na dřevní houby.

Průvodce: Mgr. Luboš Zelený

Kontakt: L. Koryťáková Nováková, tel.: 728 496 075