Tip na výlet: Pod hradem Hohenberg vyvěrá jedinečný Karolínin pramen

Jen kousek od českých hranic pod hradem Hohenberg vyvěrá jedinečný Karolínin pramen. Místo leží na úpatí hradního komplexu v údolí řeky Ohře. Kyselka s obsahem železa a je známá široko daleko již od roku 1600 pro své léčivé a zdraví velmi prospěšné účinky. Jméno pramen získal v roce 1824 podle bavorské královny Karolíny.

Díky blahodárným účinkům z důvodu vysokého obsahu minerálů a značného obsahu kyseliny uhličité pramen opakovaně přilákal prominentní návštěvníky a hojný počet panovníků.

V období od roku 1929 do roku 1945 se daleko za státní hranice prodávala Hohenberská minerálka. Od roku 1945 se odbytem minerální vody zabývaly různé firmy, které pak kvůli nehospodárnosti v roce 1975 prodej kompletně ukončily.

Chemickou analýzou je zjištěno, že voda z Karolínina pramene obsahuje přibližně 800 mg/kg rozpuštěných minerálních látek. Mezi jednotlivými složkami vede vápník a hořčík ve skupině kationtů a hydrogenkarbonátů ve skupině aniontů.  Pozoruhodný je u kationtů rovněž velice vysoký obsah železa a manganu. Rozhodující látkou je však volný kysličník uhličitý, jehož obsah činí 2638 mg/ kg, a tak přesahuje pro „kyselky“ požadovanou minimální hodnotu 1000 mg/ kg skoro o dvojnásobek. Výsledky analýzy ukazují, že u Karolínina pramene se jedná o železitou kyselku“.