Badatelé ze skalenské školy se vydali za poznáním Země

Badatelé projektu Geofyzikálních dovedností Základní školy Skalná, ve spolupráci s Geofyzikálním ústavem Akademie věd ČR, provedli v novém školním roce další a rozhodně ne poslední  vstup přes „bránu do nitra Země“. Ve středu  5. října se vydali prozkoumat podzemí a okolí městečka Fichtelberg v SRN. Sestoupili 40 metrů pod zemský povrch, do více jak 500 let staré hornické štoly Gleissinger Fels, která sloužila k dolování hematitu – železné rudy.

Foto: Archiv školy ve Skalné

Samotný důl dosahuje hloubky až 80 metrů. Před vstupem do podzemí jsme se uklonili Svaté Barboře s hornickým pozdravem „Zdař Bůh“ – to pro šťastný návrat. V samotném nitru dolu jsme se seznámili s jeho historií, ale i s technikou tehdejšího dolování a využívání suroviny. Před opuštěním dolu jsme se se Svatou Barborou rozloučili a poděkovali opět hornickým pozdravem za její ochranu a návrat na povrch zemský.

Foto: Archiv školy ve Skalné

Vydali jsme se také na přilehlý vrch Ochsekopf, s vyhlídkovou věží do širokého okolí a vysílačem, kam jsme se do výšky 1024 m.n.m. dopravili lanovkou, odtud jsme se pak po „svých“ vydali na trasu 2,5 kilometrů náročným přírodním terénem směrem dolů, s cílem nalézt náš geobus, který všechny mladé geology ve zdraví, s novými zážitky a vědomostmi dopravil zpět do Skalné.

Foto: Archiv školy ve Skalné

Velký dík patří Milanu Brožovi z GFÚ AV ČR Praha, díky němuž projekt a exkurze za poznáním Země získává na oblibě nejen mezi žáky, ale vnímá jej a oceňuje i mnohem širší okolí. Další velký dík za dnešní „expedici“ patří také starostce města Skalná Ritě Skalové, která nás po celou dobu provázela, veškeré informace tlumočila, účastnila se a spoluorganizovala náš vědecký den a navodila příjemnou neformální atmosféru mezi žáky a vedením obce. 

Co tedy dodat na závěr? Pro dnešní den: Zdař Bůh!

Autor: Škola Skalná

Foto: Archiv školy ve Skalné