Při bezpečnostní akci zjistili policisté celkem 131 přestupků v dopravě

Při bezpečností akci, která proběhla v úterý 27. září na celém území Karlovarského kraje, policisté zkontrolovali téměř 800 vozidel. Zjištěno bylo celkem 131 přestupků v dopravě. Zaměřili se také na to, zda řidiči vozidel dávají přednost v silničním provozu ostatním účastníkům silničního provozu.

Policisté v rámci akce kontrolovali také dodržování ostatních obecně platných ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Dále se policejní hlídky zaměřily na pátrání po odcizených motorových vozidlech, hledaných osobách, věcech a věnovaly pozornost také prověrce přepravovaných osob a kontrole zavazadlových prostor.

Podle policejního mluvčí Jana Bílka během dopravní akce policisté zkontrolovali téměř 800 vozidel, přičemž zjistili 131 přestupků, z nichž 13 oznámili příslušnému správnímu orgánu a 118 vyřešili uložením pokuty příkazem na místě. „Nejčastějším přestupkem, celkem v 31 případech, byl zjištěn nevyhovující technický stav vozidel. Druhým nejčastěji zjištěným přestupkem bylo nepoužití bezpečnostních pásů a nepředložení dokladu pojištění odpovědnosti. V jedenácti případech bylo zjištěno překročení nejvyšší povolené rychlosti. Do dopravně bezpečnostní akce se zapojilo přibližně 80 policistů ze služby dopravní a pořádkové policie,“ doplnil.

Obdobné dopravně bezpečnostní akce budou na území Karlovarského kraje probíhat i v následujícím období.