Mariánskolázeňské rozhovory přinesly inspiraci k další česko-německé spolupráci 

V uplynulých dnech se v Mariánských Lázních uskutečnil seminář s názvem Mariánskolázeňské rozhovory. V průběhu třídenní akce vystoupily se svými postřehy, náměty a řešeními na zlepšení vztahů mezi oběma zeměmi osobnosti z oblasti kultury a politiky z obou stran hranice.

 Foto: zleva bývalý konzul ČR v Mnichově Jan Hloušek a František Černý, bývalý velvyslanec Československa a České Republiky v Německu.

Cílem akce, která začala psát svoji historii již v roce 1992, je sbližování a prohlubování přátelských vztahů mezi oběma národy nejen na nevyšších politických úrovních, ale také na těch městských a obecních. Tématem letošního setkání byla politická výchova v době populismu a digitálních médií, ale i vypořádání se s historií a tím posílením občanské společnosti. Dr. Sarah Scholl – Schneider,  zástupkyně ředitele Státního centra politického vzdělávání právě v této souvislosti zmínila také důležitost vysvětlování konkrétních, nejen historických událostí, v prostředí, které odpovídá, danému tématu. Právě to totiž často vede k dalšímu uvědomění si souvislostí.

Foto: ředitel Sudetoněmecké kanceláře v Praze Peter Barton

Mluvčí Sudetoněmeckého krajanského Bernd Posselt ve svém projevu vyzdvihl práci sudetoněmeckých krajanů pro dorozumění mezi bývalými a současnými obyvateli oblastí, kde dříve v českých zemích Němci žili.

Přichystána byla také výstava, na které mohli přítomní zhlédnout retrospektivu vývoje v Sociálně demokratické straně. „Představené příběhy jsou životními osudy přesvědčených demokratů a demokratek, kteří zažili mnoho životních zvratů. Někteří byli pro své přesvědčení zavražděni. S ohledem na tyto životní příběhy dnes vyzýváme k obraně naší demokracie proti jejím nepřátelům,“ vysvětlil autor výstavy a jeden z předsedů pracovní skupiny Sudetoněmecké Sociální demokracie Dr. Helmut Eikam.

Foto:  Dr. Helmut Eikam

Přítomné přes videohovor pozdravil velvyslanec České republiky v Berlíně Tomáš Kafka. Pozvání na akci přijal i bývalý dlouholetý velvyslanec České republiky v Německu František Černý.

Z Mariánskolázeňských rozhovorů vznikají také knihy, které slouží pro další vzdělávání. Jejich autory jsou významné osobnosti z veřejného života jako je například přední představitel církve Tomáš Halík, Jörg Konrad Hoensch, který byl německý bohemista, historik a univerzitní profesor, nebo třeba Petr Uhl, český levicově orientovaný novinář a politik, za normalizace disident a signatář Charty 77. 

Pořadatelem semináře byla Sudetoněmecká rada, ve které jsou zastoupeny německé politické strany CSU, CDU, SPD a Svobodní voliči. 

Spoluorganizátorkou semináře byla Christa Naaß která je, generální tajemnicí Sudetoněmecké rady, zastupující prezidentkou krajského vedení sněmu středních Franků a bývalou poslankyní sociálně-demokratické strany SPD v Bavorském parlamentu.

Akce byla podporována Česko-německým fondem budoucnosti a německým Spolkovým ministerstvem vnitra.