Stále hrozí vysoké teploty i nebezpečí vzniku a šíření požárů. V pátek mohou přijít silné bouřky

Stále hrozí vysoké teploty i nebezpečí vzniku a šíření požárů. Meteorologové také varují před ojedinělými silnými bouřkami s přívalovým deštěm kolem 40 milimetrů, zejména s nárazy větru kolem 70 km/h a kroupami. Výstraha je v platnosti od pátku 5. srpna 14 hodin do soboty 6. srpna druhé hodiny ranní.

Lokálně se očekává přívalový déšť s ojedinělým rozvodněním malých toků, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů apod. Nárazy větru mohou lámat větve stromů. Nebezpečí mohou představovat také kroupy a blesky. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů na internetu ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu.

V důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod, případně i ohrožení životů. Nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Dbát na úsporné hospodaření s vodou.

Zdroj: ČHMÚ