Na Dni otevřených dveří si zájemci prohlédnou zajímavá místa přehrady

Pracovníci Povodí Ohře připravili akci Den otevřených dveří, a to na vodním díle Horka.  Otevřeno bude v sobotu 30. července do 14 hodin. Ve spolupráci s Vodárnami Sokolov bude otevřena úpravna vody Horka od 9 do 16 hodin.

Zdroj: https://www.poh.cz/vodni-dilo-horka/d-2609

VD Horka je vodárenskou nádrží se stanoveným ochranným pásmem. Hráz přehrady není volně přístupná a také komunikace a prostory v blízkosti vodní nádrže jsou trvale uzavřeny i pro pěší. Vjezd a vstup do ochranného pásma I. stupně je pro veřejnost zakázán!