V Sokolově cenu tepla zvyšovat nebudou

Starostka Sokolova Renata Oulehlová zveřejnila na svých facebookových stránkách potěšující zprávu o tom, že obyvatelům Sokolova se nebude zvyšovat cena tepla.

Ilustrační foto Pixabay

S velkým potěšením mohu obyvatelům našeho města oznámit, že díky spolupráci se Sokolovskou uhelnou, právní nástupce, a.s. zůstanou ceny tepla na stabilně udržitelné úrovni, a to z toho důvodu, že elektrárna Tisová vyrábí teplo pro sokolovské domácnosti z hnědého uhlí.

Obyvatelé jiných měst našeho kraje, která zajišťují dodávky tepla vyrobeného použitím zemního plynu, budou nuceni sáhnout mnohem hlouběji do peněženky. Na Sokolovsku zaplatí nyní za gigajoule v průměru 700 Kč/GJ s DPH, což je o 55 % méně, než zaplatí například obyvatelé města Cheb, kde je cena tepla vyráběného ze zemního plynu v úrovni 1600 Kč/GJ s DPH. 

Hlavním záměrem spolupráce je ubezpečit koncové uživatele, že dodávka tepla bude zajištěna i nadále a za co nejpřijatelnější ceny v současné nejisté době. Sokolovská uhelná, stejně jako její dceřiná společnost Elektrárna Tisová, je pro nás v Sokolově dlouhodobým a spolehlivým partnerem. Vítáme, že tento náš stabilní a dlouholetý partner zajišťuje výrobu a dodávky tepla pro naše občany   za sociálně přijatelné ceny a pomáhá tak minimalizovat dopady stávající energetické krize na rodinné rozpočty.

Zdroj: fb Renata Oulehlová