Mladí cyklisté poměřili síly

Po dvouleté odmlce proběhla v Karlovarském kraji soutěž Mladých cyklistů, kterou vyhlašuje Ministerstvo dopravy – BESIP se spoluvyhlašovateli, kterými jsou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Policejní prezidium Policie České republiky, Český červený kříž a další organizace, které zabezpečují činnosti obsažené v následujících článcích metodiky.

Foto: Policie ČR

Soutěž je určena především žákům základních, praktických škol, víceletých gymnázií či dalších školských zařízeních, a to ve věkové kategorii 10 až 16 let. Žáci jsou rozděleny do dvou věkových kategorií:

  • kategorie věk 10 – 12 let
  • kategorie věk 12 – 16 let

Během května proběhly po celém kraji okresní kola, a to v Sokolově, v Chebu a v Karlových Varech. V úterý dne 17. května 2022 proběhlo v Karlových Varech ve Světě záchranářů krajské kolo pro obě kategorie. Soutěž se skládala ze dvou povinných disciplín – teoretické a praktické části. Teoretická část obsahovala test z pravidel silničního provozu na pozemních komunikacích a labyrint. Během toho měli soutěžící najít jedinou správnou cestu z bodu A do školy a druhá kategorie ještě navíc zpět ze školy do bodu A. Praktická část se skládala z jízdy na kole po dětském dopravním hřišti dle pravidel provozu na pozemních komunikacích, jízdy zručnosti a zásad poskytování první pomoci.

Foto: Policie ČR

Celkem se úterního dopoledne zúčastnilo 12 týmů z 8 základních škol z celého Karlovarského kraje.  V každé kategorii reprezentovali svoji základní školu 4 soutěžící. V první kategorii s nejnižším počtem trestných bodů vyhrála Základní škola Rokycanova Sokolov.  Na druhém místě skončila Základní škola Truhlářská Karlovy Vary a třetí místo obsadila 4. Základní škola Cheb. V druhé kategorii zvítězila nad svými soupeři Základní škola Truhlářská Karlovy Vary. Cenu za druhé místo si převzala Základní škola Švabinského Sokolov a třetí cenu si odnesli soutěžící ze 4. Základní školy Cheb.

Foto: Policie ČR

Zvláštní cenu za Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje předal vedoucí odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje plk. Mgr. Pavel Žíha dvěma nejúspěšnějším soutěžícím – Karolíně Kučerové ze Základní školy Truhlářská v Karlových Varech a Dominiku Pávovi ze Základní školy Švabinského v Sokolově. Ten se stal i nejlepším jednotlivcem celé soutěže a za svůj skvělý výkon si odvezl domů nové horské jízdní kolo. Putovní pohár hejtmana Karlovarského kraje převzali soutěžící ze Základní školy Truhlářská v Karlových Varech, neboť získali ze všech soutěžních týmů úplně nejnižší počet trestných bodů.

Gratulujeme všem výhercům a děkujeme všem, kteří se této dopravní soutěže zúčastnili.

kpt. Bc. Zuzana Týřová

Foto: Policie ČR