Vydejte se za chráněnými rostlinami na mokřady u Kamenného Dvora

Vydejte se za chráněnými rostlinami na mokřady u Kamenného Dvora. Přírodovědná exkurze se uskuteční v sobotu 21. května od 9 hodin v Kynšperku  v parku vedle hřbitova. Účastníci se seznámí  s novou lokalitou vykoupenou Českým svazem ochránců přírody v rámci programu Místo pro přírodu. Mokřad je unikátní výskytem řady zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (např. pěchava slatinná, ostřice Davallova, vachta trojlistá, prstnatec májový).

Prstnatec májový – Foto: Pixabay

Doprava tam a zpět: individuální.

Trasa: Od hřbitova na lokalitu u Kamenného Dvora a zpět (délka cca 5 km).

Průvodci: Ing. Eva Řezníčková (ZO ČSOP Kynšpersko) a RNDr. Jiří Brabec (Muzeum Cheb)

Kontakt: E. Řezníčková, tel.: 608 538 991

Poznámka: Obuv a oblečení do velmi podmáčeného terénu. Ideálně holínky nebo průtočnou obuv.