Festival porozumění je příležitostí k vzájemnému setkávání lidí s postižením a bez postižení

Festival porozumění je příležitostí k vzájemnému setkávání lidí s postižením a bez postižení. Akce je převážně kulturního a uměleckého charakteru. Uskuteční ve dnech 17. až 19. května. Festival přispívá prostřednictvím společného tvoření, zpívání, básnění, společné zábavy k překonávání vzájemných bariér.

Foto: Archiv organizátorů

Pořádající organizací Festivalu porozumění je Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, pobočný spolek Mnichov, který úzce spolupracuje s Domovem Pramen v Mnichově.

Nápad uspořádat Festival porozumění vznikl v roce 1999. Na podzim roku 2000 byl uspořádán „nultý“ ročník Festivalu, ve kterém proběhly pouze čtyři akce. První ročník proběhl v květnu 2001. Zahájen byl představením souboru herců  s mentálním postižením. V rámci festivalu proběhly keramická a hudební dílna, vernisáž výstavy keramiky, černobílých fotografií ze života klientek a vystoupení hudební skupiny.

Ilustrační foto Pixabay

Program festivalu je každoročně obměňován. Dopolední workshopy a odpolední nebo večerní festivalové programy se konají na různých místech v Mariánských Lázních a v Mnichově.

Ke spolupráci na programech jsou zváni známí i méně známí umělci s postižením i bez postižení. Jednotlivé ročníky mají svá témata, která se prolínají celým průběhem festivalu (např. andělé, rytmus v nás, domov, doteky).

Festivalu se účastní i mnoho lidí z domovů pro osoby se zdravotním postižením a ze stacionářů z karlovarského i plzeňského kraje.

Dopoledne jsou zadána pro společné workshopy lidí s postižením a žáků základních a středních škol z Mariánských Lázní a okolí. Jedná se o hudební, výtvarnou, literární, poetickou a dramatickou dílnu, příp. bubenický workshop. Některé dílny vedou lidé s postižením (ve spolupráci se svými asistenty), jiné odborníci daného oboru (terapeuti, pedagogové, výtvarníci). Každoročně se dopoledních workshopů zúčastní kolem 250 žáků a studentů a 70 dětí a dospělých lidí s handicapem.