Blýská se na lepší časy? Kritický nedostatek lékařů chce kraj řešit dalšími motivačními programy  

Vedení kraje v tomto týdnu jednalo se starosty obcí s rozšířenou působností a zástupci regionální pobočky VZP ČR o kritickém nedostatku praktických lékařů a zubařů v regionu, zvláště v jeho okrajových částech. Zástupci kraje společně se starosty  navrhli další motivační nástroje, jež by praktiky a zubní lékaře mohly přesvědčit o výhodách působení v regionu.

Ilustrační foto Pixabay

Všeobecná zdravotní pojišťovna, která je kompetentní k zajištění primární péče, v současnosti  nemá nástroje k tomu, aby praktické lékaře pro Karlovarský kraj získala. Situaci proto musí řešit kraj s jednotlivými městy. „Karlovarský kraj se za pomoci řady programů snaží motivovat lékaře, aby ve městech a obcích působili. Podporujeme vznik ordinací, přispíváme na jejich vybavení, na specializační vzdělávání. Totéž se snaží dělat města a obce, které zase dávají k dispozici možnost bydlení a další benefity. Bohužel se ukazuje, že finanční motivace pro stávající lékaře už není to pravé a situace se nelepší. V některých částech kraje, zejména na Chebsku, se věkový průměr praktických lékařů pro dospělé i pro děti a dorost blíží hranici 70 let, jejich počet je navíc nedostatečný.  Proto jsme se sešli se všemi aktéry, kteří mohou nabídnout motivační prvky, jež by pomohly lékaře přesvědčit, aby v kraji pracovali,“ vysvětlil hejtman.

Ilustrační foto Pixabay

Karlovarský kraj už nyní stipendii podporuje budoucí absolventy vysokých škol. Nově ještě připraví  stipendijní program pro studenty lékařských fakult, kteří budou moci získat  až o 150 tisíc korun ročně, a to již od prvního ročníku lékařské fakulty. Intenzivně začne spolupracovat mimo jiné i s gymnázii na území kraje, aby motivovaly žáky ke studiu na lékařských fakultách. „Pravidla stipendijního programu samozřejmě musíme rozpracovat do detailu. Cílem je přimět absolventy lékařských fakult z našeho kraje, aby se po studiu vrátili zpět do regionu, přičemž Karlovarský kraj jim uhradí kompletní měsíční náklady na vysokoškolské studium. Pro řadu rodin to může být v dnešní době ekonomicky velmi zajímavé. Studenty bychom oslovovali spolu s řediteli středních škol. Pokusíme se rovněž ve spolupráci s příslušnými vysokými školami zrealizovat přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na lékařské obory přímo v kraji. Dále bychom také ve spolupráci s obcemi připravili katalog s přehledem kompletních benefitů, finančních i nefinančních, jež praktickým lékařům v regionu nabízíme.  Katalog budeme šířit mezi studenty lékařských fakult, ale i mezi absolventy a stávajícími lékaři,“ popsal Petr Kulhánek.

Karlovarský kraj chce k další diskusi o zajištění praktiků oslovit rovněž ředitele VZP ČR Zdeňka Kabátka. „Našemu kraji by měla VZP věnovat zvýšenou pozornost, protože právě tady je situace ohledně chybějících praktiků a zubařů horší než ve zbytku republiky a my ji musíme aktivně řešit,“ dodal hejtman. Diskuse by se opět účastnili starostové obcí s rozšířenou působností a pozváni budou i zástupci Sdružení praktických lékařů pro dospělé, děti i dorost i zubních lékařů.

Zdroj: KÚKK