Stop všem válečným konfliktům, znělo na pietní akci

Na chebském německém pohřebišti, které se nachází v prostoru chebského hřbitova, se konala pieta za padlé, kterou zde uspořádal německý Lidový spolek péče o válečné hroby. Aktu, který se konal v sobotu 7. května, se zúčastnila celá řada významných zástupců z obou stran hranice.

Ukládání ostatků začalo již v roce 2008, je zde pochováno na 5 600 zemřelých. Ve hřbitovní kapli je k tématu nainstalována výstava.

„Akce byla pořádána k desetiletému výročí existence pohřebiště,“ uvedla mluvčí chebské radnice Simona Liptáková. „Z důvodu dvouleté koronavirové pandemie a s tím spojených opatření, se akt nemohl konat v roce výročí. Pohřebiště pro více jak 6 000 německých vojáků a civilistů, kteří padli na našem území za 2. světové války, byl vybudován v roce 2010. Pietního aktu se zúčastnila celá řada významných zástupců společenského života české i německé strany. V projevech zazněl nejvyšší apel „stop všem válečným konfliktům“,“ doplnila.

Na závěr vzpomínkové akce bylo městu Cheb předáno vyznamenání „Zvon z Rovereta“ jako poděkování za vůli a ochotu vybudovat v prostorách chebského hřbitova válečné pohřebiště.