Komerční banka varuje před podvodnými e-maily

Komerční banka upozorňuje na novou hrozbu. Některým klientům Komerční banky přišly v nedávné době podvodné e-maily, které se tváří jako jakási výzva k aktivaci Mobilní banky. Klient je vyzýván k reakci na podvodný odkaz, kde po něm mohou být vyžadovány citlivé údaje.

Na odkaz neklikejte a tento e-mail smažte! Komerční banka oznámení tohoto typu nerozesílá a aktivaci aplikací ani podobné úkony  touto formou samozřejmě nevyžaduje. Doporučují  neotevírat žádné e-maily z neznámého zdroje (viz podezřelá adresa odesílatele), neklikat na neznámé odkazy v nich uvedené a nevyplňovat přihlašovací údaje či údaje o platební kartě. U podobných e-mailů se také doporučujeme řídit dalšími pokyny z bezpečnostního desatera.

Zároveň bychom Komerční banka apeluje, abyste zejména v tomto čase obzvláště věnovali pozornost tomu, které operace potvrzujete ve svém KB klíči, a to hlavně v situacích, kdy vás k tomu někdo vyzývá při telefonickém hovoru s nabídkou investic či při prodeji zboží na inzertním portále.