Františkolázeňské muzeum letos oslaví rovných 100 let 

Rovných 100 let letos oslaví Městské muzeum Františkovy Lázně. Jeho počátek se datuje do roku 1912, kdy obyvatelé města začali shromažďovat první předměty pro budoucí muzejní sbírku.

Historický pohled na azylový dům sv. Anny. „Annaheim“ a „Hasičský lázeňský dům císaře Františka Josefa“, ve kterých se od roku 2008 nachází městská knihovna a městské muzeum

Výzvou z 20. června 1913 učinil tehdejší starosta Eugen Loimann tyto snahy záležitostí města Františkovy Lázně, přičemž byly muzeu společně s městskou knihovnou vyhrazeny první skromné prostory v domě „Aeskulap“ v tehdejší Karlově ulici (dnes Americká 131/9). Budova nadačního sirotčince dokončená roku 1873 podle plánů významného vídeňského architekta Oswalda Grubera vznikla na památku zasloužilého lékaře Ludwiga Fürsta. Otevření muzea však oddálila první světová válka.

Návrh průčelí domu „Aeskulap“, ve kterém se v letech 1922-1945 nacházelo městské muzeum a knihovna

Po skončení první světové války byl ředitelem muzea jmenován významný regionální badatel Alois John, který nashromážděné předměty proměnil ve skutečnou muzejní expozici. Ta byla veřejnosti zpřístupněna právě roku 1922. Na svém původním místě muzeum a knihovna existovaly do konce druhé světové války.

První ředitel františkolázeňského muzea a významný regionální badatel Alois John

Sbírkotvorná činnost byla obnovena teprve v 50. letech, kdy vznikla nová expozice muzea v domě Bellaria v ulici Dr. Pohoreckého. V říjnu 2008 se muzeum přestěhovalo do někdejšího „Hasičského lázeňského domu císaře Františka Josefa“ v Dlouhé ulici poblíž Labutího jezírka. Ten byl vybudován v roce 1908 a až do druhé světové války zde členové hasičských spolků z „Deutschböhmen“ trávili své lázeňské pobyty.

K příležitosti významného výročí byla začátkem letošního roku započata úprava další části muzejní expozice

Zdroj: MMFL

Detail z připravované expozice – egerlandská vyřezávaná židle. Návštěvníkům bude expozice slavnostně představena 10. června