V knihovně se zájemci dozvědí o zaniklých obcích Karlovarského kraje

V chebské knihovně přichystali přednášku Jakuba Vynikala, která prozradí informace o zaniklých obcích Karlovarského kraje. Akce se uskuteční v pátek 22. dubna v 17.30 hodin v přednáškové místnosti. Přednáška si klade za cíl zprostředkovat veřejnosti pohled do této problematiky pomocí přehledných map, vizualizovaných dat a zajímavostí.

Foto: Knihovna Cheb

Historie Karlovarského kraje ve 20. století byla značně pohnutá a především po druhé světové válce zde takříkajíc nezůstal kámen na kameni,“ připomíná Ing. Vynikal. „Celý kraj se nacházel na území Sudet a demografické změny, jejichž dopady jsou citelné dodnes, byly v měřítku historie českého státu obrovské. V důsledku těchto změn kraj postihl úbytek obyvatelstva a devastace lidských sídel s dlouhou historií.