Počet obyvatel České republiky v loňském roce vzrostl

Počet obyvatel České republiky v průběhu roku 2021 vzrostl o 21,9 tisíce. O přírůstek se zasloužilo čistě kladné saldo zahraničního stěhování (50,0 tisíce). Počet zemřelých podruhé v řadě výrazně vzrostl, činil téměř 140 tisíc osob a převýšil počet živě narozených (111,8 tisíce) o 28,1 tisíce.

Ilustrační foto Pixabay

„Na konci roku naše populace čítala 10,516 milionu obyvatel, celkový roční přírůstek dosáhl 21,9 tisíce osob. Bilance přirozené měny však byla záporná, neboť zemřelých obyvatel bylo o 28,1 tisíce více než živě narozených. Šlo o nejhlubší přirozený úbytek populace v historii České republiky od jejího vzniku v roce 1918. Příčinou populačního růstu během roku 2021 tak bylo pouze kladné saldo zahraničního stěhování, když počet přistěhovalých převýšil počet vystěhovalých o 50 tisíc,“ říká Terezie Štyglerová, vedoucí oddělení demografické statistiky ČSÚ.

Během roku se živě narodilo 111,8 tisíce dětí, o 1,6 tisíce více než v roce 2020. „Za nárůstem počtu narozených v roce 2021 stály druhorozené děti, kterých bylo meziročně více o 5 %, celkem 43,6 tisíce. Prvorozených dětí bylo 51,9 tisíce a stejně jako dětí třetího či vyššího pořadí jich oproti roku 2020 naopak o 1 % ubylo,“ uvádí Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ.

Zdroj: ČSÚ