Od pondělí opět mohou návštěvy do chebské i karlovarské nemocnice

Od pondělí 14. března umožní Karlovarská krajská nemocnice opět návštěvy pacientů. Návštěvy přicházející do chebské i karlovarské nemocnice na ARO, JIP, covidových jednotkách nebo izolačních pokojích jsou možné po dohodě s ošetřujícím personálem.

Pravidla pro návštěvy:

Návštěvy na standardních lůžkových stanicích budou možné denně, a to dle návštěvních hodin jednotlivých oddělení. K jednomu pacientovi mohou maximálně dvě osoby najednou. Doporučená délka jednotlivé návštěvy je maximálně 30 minut. Návštěva musí mít po celou dobu přítomnosti v nemocnici nasazen respirátor a nesmí vykazovat známky respiračního onemocnění. Návštěvy na ARO, JIP, covidových jednotkách nebo izolačních pokojích jsou možné po dohodě s ošetřujícím personálem.