Pro potřeby obyvatel Ukrajiny je zprovozněné centrum pomoci. Provoz budou hasiči zajišťovat v nepřetržitém provozu

V prostorách karlovarské hokejové arény je zprovozněné Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU). Na přípravě centra, jeho organizaci a následném provozu se podílí Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje. Hasiči zajistili potřebné vybavení do vnitřních prostorů centra, připravili systém provozu a rovněž nachystali zázemí pro žadatele o pomoc před samotným centrem.

Systém krajských center pomoci je jednotný pro všechny kraje v celé republice. Žadatelé o pomoc z Ukrajiny zde absolvují registrační proces, na jehož konci budou mít vyřízené vše potřebné pro možnost pobytu v kraji, od ubytování přes povolení k pobytu, zdravotní pojištění a také možnost finanční pomoci od úřadu práce. Hasiči budou v centru koordinovat i další služby, například zdravotnické ošetření, duchovní pomoc či psychologickou pomoc. To vše v úzké spolupráci s Policií ČR, Odborem azylové a migrační politiky MV ČR, Úřadem práce, Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, Karlovarskou krajskou nemocnicí, zástupci neziskových organizací a dalšími dobrovolníky.

Provoz centra budou hasiči zajišťovat v nepřetržitém provozu. Zprovozněné je od úterý 1. března, kdy začalo zaškolení obsluhy a testování všech systému, očekávané přijetí prvních žadatelů o pomoc je od středečního rána. Do centra mohou přijít žadatelé o pomoc, kteří se do Karlovarského kraje dostali vlastními silami či s pomocí například dobrovolníků, zároveň bude v případě potřeby sloužit také pro případné organizované převozy žadatelů o pomoc.

Hasiči rovněž od středy spouští informační linku na telefonním čísle 950 380 180. Ta bude v provozu v pracovní dny od 8 do 18 hodin. Linka je určená pro občany České republiky, pro spolky, organizace, firmy a další, kteří chtějí nabídnout pomoc. Operátoři linky budou informovat, zda jsou vyhlášené oficiální sbírky, jakým způsobem je možné se do pomoci zapojit či jakou aktuální pomoc například požaduje přímo ukrajinské velvyslanectví.