Chebští strážníci se zaměřili na kontrolu chatových a zahrádkářských oblastí

V tomto týdnu probíhá akce Městské policie Cheb se zaměřením na kontrolu chatových oblastí a také kontroly zahrádkářských kolonií.

Na preventivní akci se podílí jak útvar psovodů, tak i strážníci z hlídkové služby, přičemž se kontroluje většina rekreačních lokalit v katastru našeho města. Mezi kontrolovaná místa patří zejména zahrádkářská kolonie na Švédském Vrchu a na Maškově. Dále chatové oblasti v městské části Podhrad, Dřenice, Skalka a Podhoří. Strážníci provádí kontroly, aby zjistili, zda všechny objekty jsou řádně zabezpečeny a nedošlo u nich k žádnému poškození násilného charakteru.

„Tyto kontroly provádíme z preventivních důvodů, abychom předešli páchání trestné činnosti, jako je například vloupání do objektů. Kontroly jsou realizovány především v zimním období, jak v denních, tak i v nočních hodinách. I v tomto období je dobré občas navštívit rekreační objekt a zkontrolovat, zda je objekt řádně zabezpečen a zda je v pořádku,“ radí ředitel Městské policie Cheb Bc. Pavel Janošťák.

Městská policie Cheb