Krajští zastupitelé rozhodli, že na hospicovou péči půjde víc peněz

Karlovarský kraj navýšil dotace na podporu provozování domácí hospicové péče na území regionu. Zatímco v minulých letech byly na dotační program vyčleněny 3 miliony korun, nově se částka navýšila na 3,8 milionu korun. Mění se také podmínky poskytnutí dotace, které jsou příznivější pro všechny žadatele. Rozhodlo o tom krajské zastupitelstvo na svém jednání 31. ledna 2022.

Ilustrační foto Pixabay

Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu provozování domácí hospicové péče vyhlásil Karlovarský kraj v roce 2017 a vyčlenil na něj 3 miliony korun. Každý z žadatelů mohl původně získat dotaci ve výši 500 tisíc korun. „Nyní se podmínky po shodě v krajském zastupitelstvu mění tak, že poskytovatelé mobilní hospicové péče mohou získat dvě části dotace, a to tzv. pevnou část ve výši 500 tisíc korun určenou pro každého poskytovatele mobilní hospicové péče, a tzv. motivační část dotace, která je závislá na personálním zabezpečení zdravotních služeb a počtu klientů. Motivační část dotace může dosáhnout maximální výše až 400 tisíc korun. Podpora domácí hospicové péče je velmi důležitá, protože tato služba umožňuje lidem důstojně strávit poslední chvíle se svými blízkými a ve známém prostředí, ke kterému mají vztah,“ vysvětlil hejtman Petr Kulhánek.

Lhůta pro podávání (příjem) elektronických žádostí se stanovuje na dobu od 8. 3. 2022 do 15. 3. 2022. Na území Karlovarského kraje dosud působilo pět poskytovatelů mobilní hospicové péče – STŘÍPKY, z. s., DOP-HC, s.r.o., Agentura domácí péče HOME CARE, s.r.o., Pavla Andrejkivová – LADARA s.r.o. a Hospic Sv. Jiří, o.p.s.

Zdroj: KÚKK