Na Pomezí provádějí šetrné PCR testy ze slin

V Pomezí nad Ohří provádějí PCR testy na COVID-19 šetrnější metodou ze slin.Stále platí, že testují i bez registrace. Přesto pro jistotu doporučují zájemcům registraci na internetové adrese: https://www.scimed.cz/rezervace/  Aktuálně používané ultra citlivé testy ze slin jsou od českého výrobce.

Foto: Archiv testovacího místa

DBdirect PCR testy ze slin i ze stěrů

Ultra citlivé PCR testy ze slin od DIANA Biotechnologies jsou založeny na technologii DBdirect využívající metodu přímého RT-PCR DBdirect, která nevyžaduje izolaci RNA v separátním kroku. To znamená, že je vzorek slin nebo stěrů přímo přidán do PCR roztoku a laboratorní proces je jednodušší a rychlejší oproti dosavadní používané izolační metodě. Nová metoda také eliminuje nutnost složité automatizace potřebné k izolaci RNA a k provedení testu stačí jakýkoliv standardní qPCR přístroj. Přímé PCR testy ze slin jsou tak vhodné jak pro velké laboratoře s automatizovaným zpracováním vzorků, tak i pro ruční zpracování vzorků. Díky tomu, že PCR metoda je dnes běžně používaná, bude transformace na testy ze slin pro laboratoře jednoduchá. Metoda má certifikaci CE IVD a lze ji používat k diagnostice v zemích EU, zemích EFTA, Švýcarsku, Turecku a dalších zemích uznávajících CE IVD.