Kam na výlet do přírody? Vydejte se třeba do Soosu

Kam na výlet do přírody? Národní přírodní rezervace přivítá návštěvníky i v době adventu. V prosinci budou mít návštěvníci šanci navštívit nejen rezervaci Soos, ale také vnitřní expozice. Otevřeno bude: 3. – 5. 12., 10. – 12. 12., 17. – 19. 12. a 27. – 30. 12. v době od 10 do 16 hodin.

V ostatních dnech je možné navštívit pouze naučnou stezku. V tomto případě platí snížené vstupné, které je možné zaplatit pouze samoobslužně platební kartou.

V případě nepříznivých povětrnostních podmínek bude rezervace uzavřena. Sledujte proto prosím aktuální informace na facebookovém profilu Národní přírodní rezervace Soos! (www.facebook.com/nprSoos/).

„Sooská oblast představuje rozsáhlá rašeliniště a slatiniště, kde v tzv. mofetách – nazývaných také bahenními sopkami – vyvěrá velké množství minerálních pramenů a čistý oxid uhličitý. Naučná stezka vede po dně vyschlého jezera, jež bylo kdysi plné slané (minerální) vody. V Soosu po něm zůstala skutečná evropská rarita – tzv. křemelinový štít. Erozí zbrázděný nános křemeliny – zbytky schránek jezerních řas rozsivek usazených na dně jezera – pokrytý žlutou a bílou vrstvou vysrážených minerálních solí zde vytváří fascinující obraz „měsíční krajiny“. Díky unikátním podmínkám žije v rezervaci řada chráněných živočichů a roste zde množství mokřadních a slanomilných rostlin.“, uvedla Petra Polívková, pracovnice pro styk Městského muzea Františkovy Lázně s veřejností.

„Zapomenout nemůžeme ani na Císařský pramen, proplyněnou kyselku obsahující velké množství minerálních látek, především léčivou Glauberovu sůl a síran železnatý. Vyvěrá z velké hloubky a s teplotou 14 – 18°C je považován za nejteplejší minerálním pramenem v celém Chebsku. Císařský pramen v rezervaci Soos je považován za nejchutnější z minerálních vod v okolí obce Františkovy Lázně. Kvůli projímavým účinkům však není vhodný k dlouhodobějšímu užívání. Voda je jímána vrtem, hlubokým kolem 10 m, chuťově výborná, ale k transportu nevhodná, po stočení do nádoby dojde k vysrážení solí a chuťové degradaci.“, doplnil Štěpán Karel Odstrčil, ředitel muzea.