Františkovy Lázně se zapojí do celorepublikové akce Ukliďme Česko

Ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Františkovy Lázně se k této akci připojují společně s lékárnami Bonate i společností AVE. A to nejen na jeden den, ale pomoci mohou zájemci již od 24. března. Úklid bude probíhat individuálně a zapojit se může úplně každý.

Ilustrační foto

Hlavní úklidový den je v letošním roce stanoven na sobotu 27. března 2021. Účastníci projektu mohou vyrazit v souladu s aktuálními epidemickými nařízeními do města, parku a bezprostředního okolí sbírat odpadky a ulevit tak životnímu prostředí zejména od všudypřítomných odhozených roušek a respirátorů. Ve Františkových Lázních budou kontejnery umístěny u Multifunkčního hřiště (skatepark), u Minizoo na Americe a u Turistického infocentra v Máchově ulici, a to od 24. – 30. 3. 2021.

Ve františkolázeňském infocentru připravili trasy, které si zaslouží pozornost. Jedna z tras povede okolím Multifunkčního hřiště, druhá kolem Ameriky. A aby to nebylo jen o úklidu, připravili pracovníci zajímavosti, které mohou účastníci na trase zhlédnout.

Akce se v termínu neuskuteční jen ve Františkových Lázních, ale po celém Karlovarském kraji. Pytle pro úklid si mohou nejen stálí zákazníci vyzvednout zdarma v lékárnách ve Františkových  Lázních, Chebu, Kraslicích, Mariánských Lázních, Rozvadově a Rotavě od 22. března do 26. března. Pytle na odpad budou také připraveny u kontejnerů v termínu od 24. 3. 2021. Úklid bude probíhat individuálně a zapojit se může úplně každý.

Úklid  bude probíhat individuálně a zapojit se může úplně každý. Hlavní úklidový den je v letošním roce  stanoven na sobotu 27. března. Účastníci projektu mohou vyrazit v souladu s aktuálními epidemickými  nařízeními do města, parku a bezprostředního okolí sbírat odpadky a ulevit tak životnímu prostředí  zejména od všudypřítomných odhozených roušek a respirátorů.

Osvětový ekologický projekt, který pořádá spolek Ukliďme Česko, existuje v České republice od roku 2014. Rostoucí tendence počtu účastníků projektu zbrzdila v loňském roce epidemiologická situace, přesto se během loňského roku uklidilo v Čechách kolem 300 tun odpadu pocházejícího z nelegálních skládek a odpadu ve městech a v přírodě.

Pojďte s námi uklidit území kolem Ameriky. Pomůžete přírodě a něco se i dozvíte!

Start: Turistické infocentrum (Máchova 8, Františkovy Lázně)

Odpadky se sbírají podél celé trasy, ale zejména pak na vytipovaných zastávkách:

  • fotbalového hřiště
  • Mini ZOO Amerika (zde je umístěn kontejner pro odpad)
  • odpočinkové místo u rybníka Amerika
  • ptačí pozorovatelna
  • prostranství před kempem Jadran a podél strouhy
  • podél asfaltové cesty Westendparku směrem k centrum města

zastavení 2: Fotbalové hřiště

Parky byly ve Františkových Lázních zakládány od roku 1792.  Založení lázeňské zeleně bylo nezbytnou podmínkou pro existenci lázeňského města. Proto byl do Františkových Lázní povolán zahradník z vídeňského Schönbrunnu Martin Soukup, původně lobkovický knížecí zahradník. A právě Alejí Martina Soukupa dojdete k fotbalovému hřišti.

V práci M. Soukupa později pokračoval i syn Antonín, který přebudoval původní francouzské parky se stříhanými křovinami na pohodlnější parky anglického typu. Rododendrony, které ve vzrostlých parcích vytvářejí romantická, barevná zákoutí, se zde pěstují od roku 1828.  Pitné kúry spojené s malou procházkou parkem založily tradici takzvaných lázeňských promenád.

Umíte pojmenovat alespoň 5 různých druhů stromů, které cestou lesoparkem vidíte?

zastavení 3: Mini ZOO Amerika

Za fotbalovým hřištěm se cesta napojí na stezku, na níž jsou zhruba každých 50-100 m na stromech či patnících červená srdíčka.  Jako každé správné lázeňské město jsou i Františkovy Lázně jako stvořené pro příjemné procházky po městě a okolí, Ovšem pouze v našich Františkových Lázních naleznete „Srdíčkové trasy“, které jsou za tímto účelem přímo vytyčené a označené. První z nich vznikly v roce 1966 jako doplněk lázeňské léčby. Jednotlivé trasy jsou barevně odlišeny a jejich výchozí bod je u Františkovy pramene.  Náš „uklízecí“ okruh se dotkne ČERVENÉ SRDÍČKOVÉ TRASY, která vede k Minizoo a přírodní rezervaci u rybníka Amerika.

Vyjmenujte alespoň 5 zvířat, které najdete v MINIZOO.

zastavení 4: hráz u rybníka Amerika

Pokochejte se výhledem na přírodní rezervaci Amerika, pozor možná vyskočí kapřík. Posvačte a nezapomeňte dodržovat pitný režim.

Tipnete si, proč se tato lokalita nazývá Amerika?

zastavení 5: odpočinkové místo u rybníka Amerika

Podél hráze rybníka dojdeme k odpočívadlu s lavičkou a informační tabulí o přírodní rezervaci Amerika. Přírodní rezervace je významným hnízdištěm a tahovou zastávkou řady druhů ptactva, kriticky ohrožených i v evropském měřítku. Důvodem vyhlášení ochrany je zajištění optimálních podmínek nejen pro hnízdění a tah ptactva, ale i dalších živočichů, zejména obojživelníků. Hlavním předmětem ochrany je zachování území, které tvoří větší část rozsáhlé vodní plochy rybníka Amerika a okolní mokřady. Toto území je hnízdištěm vzácných druhů ptáků anebo slouží jako jejich tahová zastávka, zejména při jarním a podzimním průtahu. Druhotným předmětem ochrany jsou ostřicové porosty, rákosiny, mokřadní olšiny a vrbiny a rovněž část přechodového rašeliniště. Vyskytuje se zde řada chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Znáte alespoň 4 druhy chovných ryb, které se chovají v České republice?

zastavení 6: pozorovatelna ptactva

Ptačí pozorovatelna se ukrývá při severním okraji rybníka Amerika.

Rezervace byla vyhlášena zejména pro ochranu hnízdní kolonie racka chechtavého. Zdejší stálá kolonie je pravděpodobně poslední v celém Karlovarském kraji. Z ptáků zde hnízdí bekasina otavní, bramborníček hnědý, břehule říční, čírka modrá, moudivláček lužní a mnoho dalších. Za potravou sem zalétá čáp bílý.

Byla zde pozorována řada ptáků, zejména při jejich tahové zastávce. Mezi ně patří čáp černý, dudek chocholatý, hohol severní, hýl rudý, chřástal kropenatý, jeřáb popelavý, kormorán velký, koroptev polní, krahujec obecný, kulíšek nejmenší, ledňáček říční a mnoho dalších

V břehových porostech zde žije několik chráněných a ohrožených druhů plazů a obojživelníků. Mezi ně patří čolek horský, čolek obecný, ropucha obecná, rosnička zelená, skokan krátkonohý, skokan ostronosý, skokan zelený a slepýš křehký.

Měli jste štěstí? Zahlédli jste nějakého opeřence nebo třeba ještěrku?  Pochlubte se!

zastavení 7: Jadran

Od ptačí pozorovatelny se kousek vrátíme zpátky, odbočíme vlevo směr k rybníku Jadran a pokračujeme po trase červeného srdíčka zpět směrem k městu.

Pozor ať nespadnete do strouhy potoka, až se budete naklánět pro nějaký ten „odpadek“. 

Voda, chemickým vzorcem H2O, systematický název oxidan, je chemická sloučenina vodíku a kyslíku. Spolu se vzduchem, resp. zemskou atmosférou, tvoří základní podmínky pro existenci života na Zemi. Za normální teploty a tlaku je to bezbarvá, čirá kapalina bez zápachu, v silnější vrstvě namodralá.

Víte, proč jsou potoky a strouhy ve Františkových Lázních zabarvené do oranžova?

 Kolem tenisových kurtů se vrátíte zpět k Turistickému infocentru – areál Milano.

CÍL: Turistické infocentrum (Máchova 8, Františkovy Lázně)

Pracovníci františkolázeňského centra budou rádi, pokud se podělíte o Vaše fotografie z úklidu.