Podání Přehledu o příjmech a výdajích vyřídíte jednoduše a online přes ePortál ČSSZ

Česká správa sociálního zabezpečení důrazně apeluje (nejen) na OSVČ, které nyní začínají podávat Přehledy o příjmech a výdajích za rok 2020, aby tak činily výhradně elektronickou formou, případně prostřednictvím podatelen či schránek umístěných zpravidla u vstupů příslušných správ sociálního zabezpečení. Osobní projednání bude umožněno pouze ve výjimečných a odůvodněných případech.

Ilustrační foto

S ohledem na nepříznivý vývoj epidemické situace Česká správa sociálního zabezpečení důrazně žádá všechny OSVČ, aby upřednostnily podání Přehledu o příjmech a výdajích primárně elektronickou formou. Přehled o příjmech a výdajích OSVČ vyplní jednoduše na počítači pomocí interaktivního formuláře, který je k dispozici na ePortálu ČSSZ.

Podrobný návod „Jak vyplnit a podat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020 krok za krokem“ naleznete v příloze.

Každá osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), která vykonávala alespoň po část roku samostatnou výdělečnou činnost, má povinnost podat příslušné správě sociálního zabezpečení Přehled o příjmech a výdajích OSVČ a dalších údajích za daný rok. Preferovanou formou je i nadále elektronické podání prostřednictvím ePortálu ČSSZ bez nutnosti chodit na pracoviště správy sociálního zabezpečení.

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ lze také podat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, popřípadě prostřednictvím schránek pro příjem fyzických podání umístěných obvykle u vstupu do budovy příslušné správy sociálního zabezpečení.

Vyplnění tiskopisů na ePortálu ČSSZ není podmíněno přihlášením ke službám ePortálu. Pokud se však klient k ePortálu ČSSZ prostřednictvím své datové schránky nebo Národní identitní autority přihlásí, budou mu při práci s formulářem automaticky předvyplněny identifikační údaje z databází ČSSZ. Zároveň si bude moci, i jako nepřihlášený, uložit např. rozepsaný (rozpracovaný) tiskopis na vlastní PC s možností dalších úprav či vytištění.

Důležité termíny

Česká správa sociálního zabezpečení připomíná, že Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020 musí být podán na předepsaném tiskopisu do jednoho měsíce ode dne, ve kterém mělo být podáno daňové přiznání, a to nejpozději:

  1. 5. 2021, pokud bylo daňové přiznání podáno ve lhůtě 3 měsíců od uplynutí zdaňovacího období (1. 4. 2021), bez ohledu na to, zda bylo podáno elektronicky, či v papírové podobě,
  2. 6. 2021 (prodloužená lhůta), pokud bude daňové přiznání podáno elektronicky po 1. 4. 2021,
  3. 8. 2021, pokud bude daňové přiznání podáno daňovým poradcem po 1. 4. 2021.

Příloha: Jak vyplnit a podat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020 (PDF 360,21 kB)