Pro děti pracovníků kritické infrastruktury bude v Chebu otevřena školka i škola

Z rozhodnutí hejtmana Karlovarského kraje budou v Chebu od pondělí 1. března otevřeny pro děti pracovníků tzv. kritické infrastruktury ve věku 2 až 10 let dvě školská zařízení – MŠ Osvobození a 5. ZŠ v ulici Matěje Kopeckého. Přehled všech školských zařízení v Karlovarském kraji určených pro vykonávání nezbytné péče za nouzového stavu i přehled profesí, které toho mohou využít, najdete na přiložených snímcích.

Ilustrační foto

 • Nezbytná péče bude zajišťována dětem zákonných zástupců, kteří jsou:
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • zaměstnanci obecní policie,
 • zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky,
 • příslušníky ozbrojených sil,
 • zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
 • pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
 • zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 • zaměstnanci zařízení školního stravování,
 • zaměstnanci České pošty, s. p.,
 • zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,
 • zaměstnanci justičních orgánů – soudů a státních zastupitelství,
 • primátorem, starostou města/obce a jejich zástupcem, který jej zastupuje v době jejich nepřítomnosti nebo v době, kdy primátor nebo starosta města/obce nevykonávají funkci a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

Rodiče provozovatelé žádají, aby při umísťování dětí do určených škol dodržovali nařízená hygienicko-epidemiologická opatření a výše uvedené podmínky, které stanovují možnost umístit dítě do určeného zařízení, předložením potvrzení zaměstnavatele, že jsou zaměstnanci výše uvedených profesí, či zasláním této informace na e-mail mateřské školy: slunicko@msosvobozeni.cz, či na e-mail 5 základní školy: 5zscheb@5zscheb.cz.

Případné dotazy na místě zodpoví zástupci uvedeného školského zařízení, nebo Odbor školství a kultury Městského úřadu Cheb na tel. 354 440 642,643.

Přehled školských zařízení v Karlovarském kraji:

 • Základní škola Úšovice, Mariánské Lázně, Školní náměstí 472
 • Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice, Havlíčkova 1717
 • Základní škola a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996
 • 5. základní škola Cheb, Matěje Kopeckého 1
 • Mateřská škola Cheb, Osvobození 67
 • Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 1
 • 2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16
 • Mateřská škola Žlutice, Poděbradova 396, Žlutice
 • Dům dětí a mládeže Sokolov, Spartakiádní 1937
 • Mateřská škola Chodov, Nerudova 915, Chodov
 • Mateřská škola, Alšova 1746, Sokolov
 • Základní škola Aš, Kamenná 152