Informace o kácení stromů v Cheb. Práce budou probíhat v průběhu února a března

Město Cheb vydalo informace k plánovanému kácení stromů. Odbor správy majetku Městského úřadu Cheb zveřejňuje oznámení o kácení stromů ve správním území města Chebu v období vegetačního klidu únor 2021 – březen 2021 v těchto lokalitách:

Ilustrační foto

k.ú. Cheb, p.č. 961/1 (Dvořákovy sady) – bříza (číslo štítku 385822) a modřín (číslo štítku 385812)

k.ú. Cheb, p.č. 2996 (Maškov)  –  2 ks lípa (číslo štítku 6197 a 6193)

k.ú. Cheb, st.p.č. 3474 (zahrada MŠ Bezručova)  –  lípa, číslo štítku 523803

k.ú. Cheb, p.č. 1018/1 (B.Němcové) –  olše o obvodu 94 cm, suchý strom

k.ú. Cheb, p.č. 2271/18 (ul. Americká)  –  2 ks modřín,  obvod 74 a 119, prosychající

k.ú. Cheb, p.č. 1715/11 (ul. Osvobození)  –  javor jasanolistý, obvod 100 cm, suchý vrchol, vč. periferie  zhoršená stabilita, poškozené kořeny

k.ú. Cheb, p.č. 1631/5 (ul. Valdštejnova) – topol, číslo štítku 455810                                                                        

k.ú. Hradiště u Chebu, p.č. 199/3 (hřbitov)   –  jasan, obvod 210 cm, suché kosterní větve, zbytková vitalita

k.ú. Cheb, p.č. 249/1 (park Míru)  –  5 ks bříz (číslo štítku 742759; 742758; 742757 a 742756) – stromy jsou suché

 Na všechny výše uvedené stromy vydal odbor stavební a ŽP rozhodnutí o povolení k jejich kácení. Jednotlivé stromy (uvedená čísla štítků) je možné dohledat na www.stromypodkontrolou.cz . Rozhodnutí přecházela jednání s odborníky z komise životního prostředí a odbornými pracovníky z oboru dendrologie. Kácení stromů proběhne během období vegetačního klidu v roce 2021v souladu s platnou Směrnicí Rady města Chebu č. 36/2015 o nakládání s dřevní hmotou.

Simona Liptáková, tisková mluvčí Městského úřadu Cheb