Policisté budou provádět kontroly dodržování opatření v okrese Cheb a Sokolov

300 policistů na 44 stanovištích v okrese Cheb a Sokolov bude24 hodin denně provádět kontroly dodržování krizového opatření. Usnesení o omezení volného pohybu osob, které vydala Vláda ČR ve čtvrtek 11. února, bude v platnosti do 14. února do 23.59 hodin.

Policisté budou provádět kontroly dodržování tohoto opatření na 44 stanovištích v rámci Karlovarského kraje nacházejících se na hranici okresů na různých typech komunikací, od dálnice D6 až po silnice IV. tříd. V rámci okresu Sokolov půjde o 23 stanovišť, včetně 2 hraničních přechodů a v rámci okresu Cheb o 21 stanovišť včetně 9 hraničních přechodů.

Na tomto opatření se po dobu 24 hodin denně bude podílet 300 policistů, kteří jsou vyčleněni pouze pro tuto činnost a budou vykonávat namátkové kontroly počínaje dnešní půlnocí. Se zajištěním tohoto opatřením nám bude vypomáhat 6 krajských ředitelství a jeden celorepublikový útvar, kteří nám budou pomáhat každodenně přítomností 140 policistů.

Na stanovištích bude zřízeno dostatečně odpovídající zázemí, jak pro policisty, tak samozřejmě pro to, aby kontroly na těchto stanovištích byly co nejefektivnější a co nejméně problematické pro občany, kterých se těchto kontrol budou muset účastnit.

Občané budou muset doložit, že do okresů a z okresů Sokolov a Cheb necestují v rozporu s tímto nařízením, případně budou muset prokázat účel cesty pro splnění vyjmenovaných podmínek v tomto opatření.

„Kontroly se týkají pohybu na komunikacích všech tříd kromě účelových a lesních. Kontroly ze strany policie budou namátkové a zejména na dvou místech dálnice D6 se budeme snažit, aby proběhly co nejrychleji, ať příliš nenaruší plynulost dopravy. Omezení pohybu obsahuje 11 výjimek, které ve výsledku nezastaví život v kraji a hermeticky jej neuzavřou. Apelujeme však na všechny, aby teď především byli zodpovědní, snažili se omezit cesty jen na ty nezbytné, a nesnažili se opatření resp. výjimky  obejít,“ uvedl krajský policejní ředitel plk. Petr Macháček.

mjr. Bc. Kateřina Krejčí